Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

AUTOWYPŁATA

Autowypłata to produkt dedykowany dla instytucji realizujących duże ilości płatności gotówkowych, na przykład: wypłaty odszkodowań, zasiłków, zaliczek, pożyczek lub stypendiów,  na rzecz beneficjentów nie posiadających rachunku bankowego lub którym wygodniej jest otrzymać wartości pieniężne w formie gotówki. Usługa umożliwia inicjowanie poprzez system bankowości internetowej PekaoBiznes24 zlecenia wypłaty gotówkowej z rachunku zleceniodawcy. Tak wysłane zlecenie może zostać zrealizowane przez beneficjenta w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A., w terminie ważności zlecenia. Beneficjent może dokonać wypłaty już po 1 godz. od momentu złożenia dyspozycji przez Zleceniodawcę. Beneficjentem wypłaty może być osoba fizyczna mająca status rezydenta lub nierezydenta. Środki są wypłacane po zweryfikowaniu tożsamości wypłacającego  z danymi w zleceniu, na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, zagranicznego dokumentu tożsamości (ID Card), Katy Pobytu, Karty Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE, Karty Stałego Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE, Dokumentu Potwierdzającego Prawo Stałego Pobytu Obywatela UE.

Korzyści dla Klienta Korporacyjnego korzystającego z usługi Autowypłata:

  • możliwość wypłat na rzecz osób nie posiadających rachunku bankowego,
  • bezpieczeństwo - brak ryzyka związanego z przechowywaniem wartości pieniężnych,
  • automatyzacja procesów księgowych - możliwość automatycznego rozksięgowania zrealizowanych wypłat oraz importu zleceń do systemu PekaoBiznes24 z systemu finansowo-księgowego Klienta,
  • bieżąca informacja - codzienne raporty transakcyjne oraz informacja w systemie PekaoBiznes24 o aktualnych statusach zleceń.

Dlaczego Autowypłata to dobry wybór:

  • usługa jest dostępna w blisko 1000 placówkach Banku,
  • umożliwiamy wypłaty w walutach PLN, USD, EUR, GBP i CHF.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt