Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

EFAKTURA24

eFaktura24 jest nowym rozwiązaniem na rynku usług finansowych, które usprawnia proces zarządzania należnościami. Usługa jest przeznaczona dla firm wystawiających cyklicznie dużą liczbę faktur lub rachunków swoim stałym Klientom. Daje wystawcom i płatnikom możliwość dokonywania rozliczeń dokumentów płatniczych w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowych.
eFaktura24 stanowi bardzo użyteczne uzupełnienie do powszechnie występujących na rynku usług typu Collect (identyfikacja wpłat poprzez rachunki wirtualne) i Polecenie Zapłaty (Direct Debit).

eFAKTURA24  W BANKU PEKAO S.A. TO:

  • kompleksowość obsługi - nasza usługa pozwala na dostarczanie elektronicznych faktur zarówno wewnątrz Banku do systemu Pekao24, jak i do systemów bankowości elektronicznej innych banków, celem umożliwienia płatnikom regulowania należności wobec wystawcy;
  • największa w Polsce baza potencjalnych płatników posiadających konta bankowe - zapewniamy dostęp do ponad 90% posiadaczy indywidualnych kont, dających możliwość korzystania z prezentacji i opłacania elektronicznych faktur za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Inicjacja rozliczeń z płatnikami dokładnie w terminie płatności.
  • Automatyzacja i elektronizacja całego procesu: od momentu wystawienia rachunku do uzgodnienia płatności.
  • Oszczędność czasu i lepsza kontrola obsługi należności - brak błędów przy zlecaniu płatności, raporty umożliwiające automatyczne monitorowanie statusu spływu należności.
  • Redukcja kosztów - faktury opłacane w formie bezgotówkowej, eliminacja druku formularzy.
  • Budowanie przewagi konkurencyjnej, wsparcie wizerunku innowacyjnej i nowoczesnej firmy.
  • Możliwość pozyskania nowych płatników, dzięki wygodnej metodzie rozliczania należności.
  • Wsparcie marketingowe dla wystawców w zakresie promocji korzystania z usługi wśród płatników.

Bank Pekao S.A. zapewnia szybkie i sprawne wdrożenie usługi u wystawcy oraz wszelką pomoc w opracowaniu interfejsów do systemu.
Zachęcamy do kontaktu w sprawie usługi i wdrożenia: eFaktura24@pekao.com.pl.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt