Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO PŁACE

Usługa Pekao Płace zapewniająca automatyczną i szybką realizację przelewów płacowych przy zachowaniu najwyższego poziomu poufności i bezpieczeństwa związanego z dystrybucją wynagrodzeń.
Zlecenia płacowe można wprowadzać do do systemu PekaoBiznes24 poprzez import danych z systemu HR lub manualnie. W obu przypadkach zlecenia płacowe mogą mieć formę przelewów pojedynczych lub masowych.

Jak to działa?

Wystarczy, że firma posiada rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. i korzysta z systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24. Po podpisaniu wymaganych dokumentów, wskazani użytkownicy systemu uzyskują dostęp do rachunku płacowego oraz uprawnienia do wprowadzania i podpisywania zleceń płacowych.

Korzyści dla Klienta:

 • Rachunki płacowe - Klient otrzymuje do dyspozycji oddzielny rachunek pomocniczy dedykowany
  do obsługi przelewów płacowych.
 • Elektroniczna obsługa rachunku poprzez system bankowości internetowej - składanie zleceń
  i otrzymywanie wyciągów z rachunku płacowego odbywa się za pośrednictwem systemu. Klient określa grono użytkowników systemu, którzy będą zaangażowani w obsługę przelewów płacowych.
 • Bezpieczeństwo informacji o realizowanych zleceniach - w PekaoBiznes24 informacje są chronione odpowiednimi prawami dostępu i tylko dedykowane osoby, po zweryfikowaniu uprawnień, mają dostęp
  do elektronicznych danych z rachunku płacowego.
 • Poufność obsługi - Klient może ustalić specjalne hasło na Infolinię PekaoBiznes24 na potrzeby udzielania informacji w zakresie usługi Pekao Płace.
 • Automatyczne zasilanie rachunku płacowego - Klient może wykonywać przelewy płacowe bez konieczności wcześniejszego zasilania rachunku płacowego. Przelewy są realizowane w oparciu o saldo wskazanego rachunku bieżącego, którego stan sprawdzany jest podczas księgowania, a rachunek płacowy jest automatycznie zasilany na koniec dnia.
 • Integracja z systemem kadrowym (HR) - pozwala na automatyczne wczytanie do PekaoBiznes24 plików
  z przelewami płacowymi wyeksportowanymi wcześniej z systemu HR, a po realizacji - rozksięgowanie
  w systemie HR informacji zwrotnej.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt