Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO PRZEKAZ

Pekao Przekaz to produkt dedykowany instytucjom realizującym dużą liczbę płatności gotówkowych np. honorariów, prowizji lub odszkodowań, na rzecz beneficjentów nie posiadających rachunku bankowego i zamieszkujących w miejscowościach, w których nie ma oddziału Banku, lub którym jest wygodniej otrzymywać środki pieniężne w formie gotówki. Płatności mogą być realizowane, bez ograniczeń, na terenie całego kraju, dzięki zaangażowaniu w usługę Poczty Polskiej.

Zlecenia Klienta składane są za pośrednictwem systemu PekaoBiznes24, w którym Klient ma możliwość wypełnienia specjalnej formatki służącej do wprowadzania danych przekazu pocztowego lub zaimportowania pliku ze zleceniami przekazów pocztowych, przygotowany w systemie finansowo księgowym Klienta. Po obciążeniu rachunku Klienta pojedynczymi kwotami lub kwotą zbiorczą zleceń, plik ze wszystkimi przeznaczonymi do wykonania danego dnia przekazami pocztowymi przekazywany jest Poczcie Polskiej. Realizacja przekazów przez Pocztę Polską następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym, a informację na temat statusu zleceń Klient otrzymuje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24. Dodatkowym atutem oferowanej usługi jest możliwość zlecania przekazów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dzięki czemu Klient dysponuje potwierdzeniem przekazania środków w formie pliku graficznego udostępnianego w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24.

Korzyści dla Klienta:

  • możliwość wypłat na rzecz osób nieposiadających rachunku bankowego,
  • wygodne składanie dyspozycji drogą elektroniczną - bez konieczności nadawania przekazów w okienku pocztowym,
  • bezpieczeństwo - brak ryzyka związanego zprzechowywaniem gotówki,
  • automatyzacja procesów księgowych - możliwość importu zleceń do PekaoBIZNES24 z systemu finansowo-księgowego Klienta oraz automatycznego rozksięgowania zrealizowanych wypłat, na podstawie wyciągów lub raportów transakcyjnych zawierających statusy zleceń,
  • opłaty pobierane na koniec miesiąca - wprzypadku zleceń składanych bezpośrednio na Poczcie opłaty są pobierane z góry.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt