Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO ZLECENIE

Pekao Zlecenie jest wygodną formą rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy Państwem jako Wierzycielem a Dłużnikami. Usługa została przygotowana dla tych z Państwa, którzy chcieliby poprawić terminowość rozliczania należności lub zautomatyzować proces uzgadniania wpływów na rachunku z należnościami, przy założeniu, że przynajmniej część Państwa Dłużników prowadzi rachunki w Banku Pekao SA. Pekao Zlecenie umożliwia uruchomienie polecenia przelewu z rachunku Dłużnika na Państwa rachunek, zgodnie ze złożonym przez Państwa wnioskiem. Podstawą do realizacji płatności z rachunku Dłużnika jest dyspozycja dla Banku podpisana przez Dłużnika, a warunkiem wykonania operacji - dostępność środków na jego rachunku.

Główne korzyści dla Państwa jako Wierzyciela:

  • łatwy sposób inicjowania rozliczeń pieniężnych z Dłużnikami,
  • poprawienie płynności finansowej poprzez terminowe, określone przez Wierzyciela wykonywanie zleceń,
  • brak możliwości odwołania zrealizowanego już obciążenia rachunku Dłużnika,
  • rozszerzenie możliwości uzgadniania płatności dzięki raportom analitycznym,
  • pełen automatyzm rozliczeń,
  • relatywnie niskie koszty realizacji poszczególnej transakcji.

Prowizje i opłaty pobierane są według indywidualnej umowy z Klientem.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt