Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

EUROPEAN GATE

Usługa EuropeanGate powstała z myślą o firmach międzynarodowych, działających w Europie Środkowo-Wschodniej, które chcą prowadzić scentralizowaną obsługę i monitoring wszystkich posiadanych rachunków. Usługa oferowana jest w pakietach:

  • EuropeanGate Active - pakiet umożliwia Klientowi przekazywanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Banku Pekao S.A., zleceń płatniczych do banków w Grupie UCI, w których posiada rachunki. Zlecenia z rachunków otwartych w bankach Grupy UCI, Klient przygotowuje i wysyła przez PekaoBiznes24, wktórym dostępne są też wyciągi prezentujące wykonane operacje i salda na rachunkach. Wyciągi są udostępniane w systemie niezwłocznie po ich otrzymaniu w formacie SWIFT MT940.
  • EuropeanGate Passive - pakiet umożliwia Klientowi przekazywanie drogą elektroniczną zleceń płatniczych do Banku Pekao S.A. za pośrednictwem innych banków Grupy UCI. Nasz bank realizuje dyspozycje, obciążając rachunek wskazany w zleceniu.

Korzyści dla Klienta korporacyjnego:

  • Oszczędność kosztów (dzięki ograniczeniu systemu komunikacji do jednego banku z Grupy)
  • Oszczędność czasu i wysiłku (dzięki przyśpieszeniu obsługi transakcji bankowych i standaryzacji formatu płatności)
  • Centralizacja płatności i informacji o wszystkich rachunkach prowadzonych lokalnie i zagranicą (co ułatwia bieżący monitoring i zarządzanie finansami spółek zależnych lub oddziałów Klienta, których rachunki są prowadzone w bankach Grupy UniCredit)
  • Brak potrzeby zakładania lokalnych jednostek księgowych
  • Skrócenie czasu i częstotliwości szkoleń pracowników z zakresu obsługi płatności
  • Lokalne wsparcie Klienta w kwestiach dotyczących realizacji usług EuropeanGate we wszystkich krajach
  • Zharmonizowana obsługa dokumentowa
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt