Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Bank Pekao S.A. oferuje pełną gamę produktów wspierających bieżące zarządzanie rozliczeniami w Państwa firmie. Posiadając rachunek w naszym Banku posiadacie Państwo również dostęp do niezawodnych kanałów bankowości elektronicznej, możecie szybko i wygodnie zarządzać środkami finansowymi oraz korzystać z szerokiego wachlarza produktów i usług takich jak między innymi: lokaty, produkty rozliczeniowe i kredytowe.

Accounts Online

Otwieranie rachunków proste jak nigdy dotąd!

Nowy rachunek otworzyć można z siedziby swojej firmy lub innego dowolnego miejsca, w którym istnieje możliwość zalogowania się do systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24.

Pekao BusinessLine

Pekao BusinessLine to nowoczesny i scentralizowany Customer Service, świadczący dla Państwa usługi za pośrednictwem serwisu telefonicznego i poczty elektronicznej.

Umowa Generalna Pekao

W ramach Umowy mogą Państwo korzystać z rachunków bankowych, rozliczeń krajowych i zagranicznych, systemu PekaoBiznes24 oraz (opcjonalnie) transakcji kasowych i pochodnych. Kolejne produkty można aktywować za pomocą prostych wniosków.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt