Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RACHUNEK BIEŻĄCY

Rachunki o charakterze bieżącym (bieżący, pomocniczy, skonsolidowany).

Rachunki te służą do gromadzenia środków pieniężnych i prowadzenia rozliczeń finansowych krajowych
i zagranicznych.

W zależności od rodzaju rachunku przeznaczone są  dla prowadzących działalność na terenie kraju:

 • krajowych Klientów Korporacyjnych (rezydentów),
 • zagranicznych Klientów Korporacyjnych (nierezydentów), tj. podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, osób prawnych i nieposiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych
  o ile posiadają zdolność do czynności prawnych.

Rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone są w PLN lub w walutach obcych (EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, JPY, RUB*, TRY* ZAR*, BGN*, HRK*, RON*, CNY*, AED*).

Główne korzyści z posiadania rachunku bieżącego:

 • indywidualnie negocjowane, zmienne oprocentowanie środków,
 • szybkość prowadzenia rozliczeń dzięki jednej  z największych w kraju sieci placówek bankowych,
 • dostęp do środków  we wszystkich oddziałach Banku w kraju (z wyłączeniem rachunku zastrzeżonego),
 • możliwość prowadzenia rachunku w systemie elektronicznej obsługi bankowej,
 • dostęp do innych produktów i usług, zapewniających kompleksową obsługę finansową Klienta Korporacyjnego,
 • proste procedury - do otwarcia rachunku nasz Bank wymaga tylko niezbędnych dokumentów,
 • szybkość - otwarcie rachunku następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia kompletu dokumentów.

*w walucie mogą być wykonywane wyłącznie transakcje bezgotówkowe

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt