Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FAKTORING EKSPORTOWY

Nabywamy i finansujemy wierzytelności handlowe powstałe w obrocie zagranicznym o terminach płatności nieprzekraczających 90 dni.

Gotówkę nawet do 100% wartości wierzytelności wypłacimy już w ciągu kilku godzin po przekazaniu nam niezbędnych dokumentów. Nasz system - Internet Faktor - zapewnia szybką i bezpieczną dwukierunkową komunikację.

W ramach usługi przejmujemy ryzyko niewypłacalności Państwa kontrahentów zagranicznych do wysokości wypłaconej zaliczki.

W przypadku braku zapłaty od zagranicznego kontrahenta w terminie płatności, działania dyscyplinujące (w tym windykacyjne) w celu odzyskania wierzytelności od kontrahentów podejmie bezzwłocznie nas zagraniczny partner. Bez względu na skutki naszych działań windykacyjnych, nie musicie Państwo oddawać wypłaconej zaliczki, chyba, że przedmiotowa wierzytelność jest sporna, bądź faktycznie nie powstała. W chwili odzyskania należnych kwot od Państwa zagranicznego kontrahenta rozliczymy całą transakcję i wypłacimy zatrzymany do tej pory fundusz gwarancyjny.

W ramach faktoringu eksportowego będziemy współpracować z naszym partnerem w kraju, do którego Państwo eksportujecie. Jego doświadczenie i znajomość rynku w pełni wyeliminuje ryzyko braku zapłaty Waszego kontrahenta. W obsłudze transakcji eksportowych możemy wykorzystać ponad 250 partnerów działających w ponad 60 krajach.

Główne korzyści dla Klienta:

  • szybka zapłata za sprzedane towary/usługi
  • poprawa płynności finansowej
  • zapewnienie firmie stałego finansowania sprzedaży eksportowej
  • poprawa bezpieczeństwa firmy przed wystąpieniem ryzyka niewypłacalności zagranicznego kontrahenta
  • zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
  • możliwość wykorzystania wiedzy o rynku Państwa zagranicznego kontrahenta oraz pomoc prawną naszego partnera
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt