Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FAKTORING PEŁNY Z POLISĄ KLIENTA

Szybko zauważycie Państwo korzystne zmiany. Wykorzystamy Waszą aktualną polisę ubezpieczeniową, którą asekurujecie swoje wierzytelności. Usługa będzie klasyczną usługą faktoringu pełnego. Po dostarczeniu do nas faktur oraz innych, niezbędnych dokumentów otrzymasz zaliczkę w wysokości kwoty, do jakiej Państwa ubezpieczyciel przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Nie musicie Państwo czekać na zapłatę od kontrahenta, a w przypadku braku zapłaty, na wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Gotówkę otrzymacie od nas natychmiast po dostarczeniu nam faktury. Państwa polisa nie będzie "zbędnym wydatkiem". Wykorzystamy w pełni jej wartość.

Główne korzyści dla Klienta:

  • szybka i pewna zapłata za sprzedane towary/usługi
  • poprawa płynności finansowej firmy
  • pełne wykorzystanie posiadanej polisy ubezpieczenia należności handlowych
  • bieżący monitoring stanu rozliczeń z kontrahentami
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt