Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FAKTORING SAMORZĄDOWY

Finansujemy wierzytelności jednostek samorządowych z opcją przejęcia ryzyka niewypłacalności inwestorów bądź bez przejęcia ryzyka. Jeśli masz podpisany kontrakt z Urzędem Gminy, Miasta lub inną jednostką samorządową albo starujesz w ogłoszonych przez nie przetargach możesz otrzymać zapłatę przed datą płatności. Na podstawie przesłanych nam faktur oraz innych niezbędnych dokumentów wypłacimy gotówkę w uzgodnionej kwocie zaliczki a pozostałą część rozliczymy w momencie, kiedy inwestor zrealizuje płatność na nasz rachunek. Gdyby jednak Twój zleceniodawca nie zapłacił należnej kwoty w dacie zapadalności faktury, w okresie przysługującego regresu podejmiemy czynności dyscyplinujące.

Faktoring Samorządowy daje Ci możliwość zaproponowania inwestorom ? jednostkom samorządowym - dłuższych terminów płatności, dzięki czemu masz większą szansę pozyskania nowych kontraktów.  

Główne korzyści dla Klienta:

  • otrzymasz szybką zapłatę za realizowany kontrakt
  • zapewnisz firmie finansowanie działalności
  • poprawisz płynność finansową
  • zmniejszysz poziom ryzyka braku zapłaty
  • poprawisz własną konkurencyjność
  • zyskasz szansę na nowe kontrakty
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt