Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE WIERZYTELNOŚCI

Umowa, którą zawarłeś z odbiorcami zawiera zastrzeżenia odnośnie praw do dokonywania cesji wierzytelności handlowych.  Zakaz ten nie musi być jednak przeszkodą dla finansowania Twojej bieżącej sprzedaży. Bez dokonania cesji wierzytelności na naszą firmę wypłacimy na Twoje konto określoną kwotę należności. Twoi kontrahenci będą wpłacać należne kwoty na utworzony przez Ciebie specjalny rachunek bankowy, z którego będziemy pobierali płatności kontrahentów. Rozliczymy z Tobą całą transakcję po otrzymaniu pełnej należności.

Gdyby jednak Twój kontrahent nie zapłacił należnej kwoty w dacie zapadalności faktury,
rozpocznie się tolerowany okres opóźnienia zwany okresem regresu. Dopiero jeśli kontrahent nie zrealizuje płatności do końca okresu regresu, zwrócimy się do Ciebie o zwrot wypłaconej zaliczki.

Główne korzyści dla Klienta:

  • otrzymasz szybką zapłatę za sprzedane towary/usługi
  • zapewnisz firmie stałe finansowanie sprzedaży
  • poprawisz płynność finansową
  • wzmocnisz swoją pozycję wobec kontrahentów
  • poprawisz bezpieczeństwo obrotu handlowego
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt