Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE

Bank Pekao SA oferuje rozwinięte formy finansowania dużych projektów inwestycyjnych w tym także o skali przekraczającej możliwości finansowania pojedynczego banku. Bank może finansować projekty realizowane w kraju, a także podejmowane za granicą. Znaczna część transakcji finansowana jest w formie aranżowanych przez Bank konsorcjów bankowych. Bank zapewnia fachowe doradztwo w zakresie strukturyzacji finansowania podejmowanych projektów inwestycyjnych, a także możliwości dostępu do innych źródeł finansowania takich jak zagraniczne linie kredytowe lub środki funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.

Finansowanie nieruchomości komercyjnych

Zapewniamy stabilne źródła finansowania inwestycji oraz dogodne warunki spłaty kredytu. Kredytujemy biura, magazyny, obiekty handlowe oraz budowę projektów mieszkaniowych na sprzedaż.

Wielocelowy limit kredytowy

To usługa, która łączy produkty o charakterze kredytowym tj. kredyt w rachunku bieżącym i krótkoterminowe kredyty obrotowe z usługami o charakterze kredytowo-rozliczeniowym tj. gwarancje bankowe oraz akredytywy dokumentowe.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt