Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

GWARANCJE DE MINIMIS

W dniu 18.04.2013 Bank Pekao SA podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, tym samym przystąpił do Programu wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc de minimis - co to jest?

 • Najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej
 • Limit tej pomocy dla przedsiebiorcy wynosi 200 tys. EUR na trzy lata (100 tys. euro dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego)

Gwarancje de minimis - dla kogo?

 • Dla mikro, małych i średnich przesiębiorstw posiadających zdolność kredytową, którym Bank udzieli kredytu obrotowego.

Szczegóły:

 • Gwarancją mogą być objęte wszystkie rodzaje kredytu obrotowego udzielanego w PLN,
 • Kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu
 • Udzielana jest maksymalnie na okres 27 miesięcy
 • Zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy

Warunki cenowe Gwarancji de minimis:

 • Bezkosztowa - dla gwarancji wystawionych w 2013 r.
 • Za drugi rok klient zapłaci 0,5% kwoty gwarancji

Korzyści dla przedsiebiorcy:

 • Dodatkowa możliwość zabezpieczenia kredytu obrotowego
 • Niski koszt zabezpieczenia - stawka "0" za pierwszy rok gwarancji
 • Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
 • Oszczędność czasu - wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym
 • Minimum biurokracji - żadnych dodatkowych dokumentów i obowiązków sprawozdawczych poza złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotyczącą pomocy publicznej.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt