KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego.

Kredyt inwestycyjny:

 • udzielany jest standardowo w PLN, EUR, USD, możliwe jest także udzielenie kredytu w GBP, CHF,
 • udzielany jest jako nieodnawialny,
 • udzielony na okres powyżej roku spłacany jest w ratach,
 • obowiązkowym prawnym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie rzeczowe na przedmiocie inwestycji,
 • minimalny udział własny kredytobiorcy nie może być niższy niż 20%,
 • oprocentowanie wynosi:
  1. kredyt złotowy - stała/zmienna stopa procentowa Banku + marża Banku lub WIBOR + marża Banku,
  2. kredyt walutowy- LIBOR/EURIBOR + marża Banku.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:

 • umożliwia finansowanie nowych, odtworzenie zużytych lub modernizację istniejących środków trwałych,
 • pozyskanie stabilnego źródła finansowania inwestycji,
 • wspomaga proces finansowania inwestycyjnego,
 • umacnia pozycję Klienta na rynku poprzez zwiększenie potencjału produkcyjnego,
 • indywidualnie ustalane oprocentowanie,
 • indywidualnie ustalana wysokość zadłużenia,
 • indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu,
 • dostosowanie zasad i warunków finansowania do indywidualnego charakteru inwestycji realizowanej przez kredytobiorcę.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty