Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego.

Kredyt inwestycyjny:

 • udzielany jest standardowo w PLN, EUR, USD, możliwe jest także udzielenie kredytu w GBP, CHF,
 • udzielany jest jako nieodnawialny,
 • udzielony na okres powyżej roku spłacany jest w ratach,
 • obowiązkowym prawnym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie rzeczowe na przedmiocie inwestycji,
 • minimalny udział własny kredytobiorcy nie może być niższy niż 20%,
 • oprocentowanie wynosi:
  1. kredyt złotowy - stała/zmienna stopa procentowa Banku + marża Banku lub WIBOR + marża Banku,
  2. kredyt walutowy- LIBOR/EURIBOR + marża Banku.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:

 • umożliwia finansowanie nowych, odtworzenie zużytych lub modernizację istniejących środków trwałych,
 • pozyskanie stabilnego źródła finansowania inwestycji,
 • wspomaga proces finansowania inwestycyjnego,
 • umacnia pozycję Klienta na rynku poprzez zwiększenie potencjału produkcyjnego,
 • indywidualnie ustalane oprocentowanie,
 • indywidualnie ustalana wysokość zadłużenia,
 • indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu,
 • dostosowanie zasad i warunków finansowania do indywidualnego charakteru inwestycji realizowanej przez kredytobiorcę.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt