Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT KASOWY

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie bieżących płatności kredytobiorcy.

Kredyt kasowy w rachunku kredytowym:

 • udzielany jest standardowo w PLN, EUR, USD, możliwe jest także udzielenie kredytu w GBP, CHF,
 • udzielany jest jako nieodnawialny na okres nie dłuższy nić 30 dni,
 • jego wysokość oprocentowania wynosi:
  1. o kredyt złotowy - stała/zmienna stopa procentowa Banku + marża Banku lub WIBOR + marża Banku,
  2. o kredyt walutowy - LIBOR/EURIBOR + marża Banku.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:

 • sfinansowanie bieżących zobowiązań w sytuacji przejściowego braku środków własnych Klienta,
 • umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań przez Klienta,
 • indywidualnie ustalane oprocentowanie,
 • indywidualnie ustalana wysokość zadłużenia dostosowana do potrzeb Klienta,
 • minimalne prawne zabezpieczenie kredytu,
 • utrzymanie lub poprawa bieżącej płynności finansowej Klienta.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt