Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt przeznaczony na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej w sytuacji przejściowego braku środków.

Kredyt w rachunku bieżącym:

  • udzielany jest w PLN na okres do 1 roku z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania umowy kredytu na kolejne okresy,
  • oprocentowanie: zmienna stopa podstawowa Banku lub WIBOR 1 M powiększone o marżę Banku,
  • wykorzystanie kredytu powoduje powstanie ujemnego salda na rachunku bieżącym kredytobiorcy do wysokości limitu określonego w umowie kredytu,
  • spłata następuje z pierwszych wpływów na rachunek bieżący.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:

  • szybki dostęp do środków finansowych w sytuacji przejściowego braku środkówwłasnych,
  • wykorzystywanie środków kredytu w miarę potrzeby bez umownych terminów wykorzystania i spłaty kredytu,
  • indywidualnie ustalane oprocentowanie,
  • indywidualnie ustalana wysokość limitu zadłużenia,
  • indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu,
  • wygodny sposób spłaty.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt