Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Centra Korporacyjne Banku Pekao SA udzielają podmiotom gospodarczym, posiadającym rachunki bieżące, kredytów obrotowych służących do finansowania bieżącej działalności operacyjnej Państwa firmy. Bank udziela kredytów po dokonaniu oceny zdolności kredytowej na podstawie dokumentów dołączonych o przyznanie kredytu. Kredytobiorca może korzystać równocześnie z kliku rodzajów kredytów.

Bank oferuje kredyty przeznaczone na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną przez Państwa bieżącą działalnością gospodarczą.  Bank udziela również preferencyjnych kredytów na realizację przedsięwzięć rozwojowych w rolnictwie, których oprocentowanie jest w określonej części pokrywane przez dopłaty ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także kredytów inwestycyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców ubiegających się o dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów inwestycyjnych.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt