Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT BUDOWLANY NA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

Kredyt budowlany na nieruchomości komercyjne na sprzedaż i wynajem przeznaczony na budowę, rozbudowę nieruchomości takich jak:

 • obiekty handlowe (supermarkety, hipermarkety) i centra handlowe,
 • biurowce,
 • magazyny, centra dystrybucyjne,
 • projekty mieszane (biurowo-magazynowe)

Bank podchodzi indywidualnie do oceny wykonalności każdej transkacji

Warunki udzielenia kredytu:

 • waluta - PLN, EUR, USD,
 • okres kredytowania - max. 3 lata
 • wysokość kredytu - w oparciu o wskaźnik LTC,
 • wypłata transz zgodnie z postępem robót budowlanych monitorowanym i potwierdzonym przez bankowego inspektora nadzoru,
 • stopa zmienna, odsetki kapitalizowane - ujęte w budżecie projektu,
 • spłata poprzez sprzedaż budowanej nieruchomości lub refinansowanie kredytem inwestycyjnym również udzielanym przez Pekao,
 • limit odnawialny na koszty bieżace
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt