Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE HANDLU

Prowadzenie obrotu gospodarczego, nawiązywanie i prowadzenie relacji handlowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych wymaga doświadczenia i wsparcia ze strony zaufanych instytucji finansowych. Bank Pekao S.A. umożliwia, dzięki zastosowaniu nowoczesnych produktów finansowania handlu (ang. trade finance), podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, efektywności rozliczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa transakcji handlowych.

Bank Pekao S.A. przy konstruowaniu rozwiązań kładzie szczególny nacisk na efektywność usług oraz relacji przedsiębiorstwa z bankiem. Wysoki poziom harmonizacji z systemami bankowości elektronicznej wśród tradycyjnych oraz najnowszej generacji produktów finansowania handlu powoduje, że mogą Państwo korzystać  z nich w ramach jednej, przejrzystej platformy elektronicznej PekaoBiznes24.

Bank Pekao S.A. jest w stanie zaoferować Państwa firmie zarówno gotowe rozwiązania jak i indywidualne produkty z zakresu finansowania i obsługi transakcji handlu krajowego i zagranicznego.

Finansowanie transakcji handlowych

Usługi finansowe skierowane są zarówno dla dostawców  jak i odbiorców towarów bądź usług. Umożliwiają one przede wszystkim efektywne pozyskanie finansowania m.in. w formie eFinancingu, forfaitingu i kredytu zaliczka.

Rozliczenia transakcji handlowych

Zachęcamy do skorzystania z różnorodnych sposobów rozliczeń transakcji handlowych oferowanych przez Bank Pekao SA m.in. przekazów w obrocie dewizowym, czeków, operacji dokumentowych.

Zabezpieczenie transakcji handlowych

Bank Pekao SA proponuje atrakcyjne formy zabezpieczenia ryzyka handlowego transakcji w postaci: gwarancji bankowych, akredytyw typu "standby" oraz poręczeń wekslowych.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt