Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT DLA NABYWCY

Kredyt dla nabywcy jest produktem skierowanym do polskich eksporterów dóbr  inwestycyjnych lub usług na rynki o podwyższonym ryzyku.

Kredyt wypłacany jest eksporterowi z tytułu zrealizowanych  dostaw lub usług na rzecz importera lecz zobowiązanym do zapłaty jest bezpośrednio importer lub bank importera. W związku z tym eksporter nie ponosi ryzyka niewypłacalności importera. Kredyt ubezpieczany jest w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.)

Jest to atrakcyjna forma finansowania kontraktu międzynarodowego, która może być włączona przez eksportera jako element kompleksowej oferty dla importera. 

Korzyści dla eksportera

  • Kredyt nie obciąża limitów kredytowych eksportera
  • Wzbogacenie oferty własnych produktów i/lub usług poprzez ofertę finansowania.
  • Brak konieczności negocjowania warunków kredytowych z zagranicznym kontrahentem/ jego bankiem jak również doradztwo bankowe odnośnie np. ustalenia warunków płatności, zabezpieczeń itp.
  • Płatności gotówkowe po dostawie bezpośrednio od swojego banku.
  • Korzystny wpływ na bilans (brak średnio- i długoterminowych należności).

Korzyści dla importera

  • Gwarancja długoterminowego finansowania importu
  • 6- miesięczny okres karencji przy spłacie kredytu
  • Relatywnie niskie koszty finansowania
  • Profesjonalna obsługa i doradztwo bankowe
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt