Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

EFINANCING

eFinancing stanowi bogaty pakiet programów finansowania krótkoterminowych wierzytelności handlowych, w ramach których Bank dokonuje ich wykupu i/lub finansowania. Oferta przeznaczona jest zarówno dla dostawców towarów i usług, jak również dla ich odbiorców.

Klienci - dostawcy korzystający z usług finansowania w ramach pakietu eFinancing poprawiają swoją płynność finansową oraz strukturę bilansową, dzięki otrzymywaniu od Banku wcześniejszej zapłaty za wystawione faktury. Produkt ten stwarza unikalną możliwość dla dostawców, jaką jest zacieśnianie więzi handlowych ze swoimi odbiorcami, a także wsparcie swoich kontrahentów w uzyskaniu finansowania.

Klienci - odbiorcy korzystający z finansowania eFinancing będą zawsze terminowo regulować swoje zobowiązania wobec swoich dostawców, a dzięki szerokiemu wachlarzowi czynności dodatkowych jakie Bank oferuje mogą uzyskać dodatkowy okres finansowania, wykraczający poza oryginalny termin płatności faktury. Bank udzielając finansowania odbiorcom towaru/usługi daje im również możliwość konstruowania programów lojalnościowych ze swoimi dostawcami.

Dodatkowym silnym atutem produktu eFinancing jest jego pełna obsługa elektroniczna. Klient poprzez platformę internetową PekaoBiznes24 ma bardzo łatwy, szybki i przejrzysty dostęp do usług oferowanych w ramach pakietu. Korzyści związane z użytkowaniem platformy PekaoBiznes24 to przede wszystkim możliwość składania zleceń on-line oraz dostęp do elektronicznych raportów.

Jako że pakiet eFinancing to bogata gama modeli i struktur finansowania, nasi doświadczeni Specjaliści dopasują schemat transakcji do Państwa potrzeb i do indywidualnych relacji między Państwem i Państwa kontrahentami.

Produkt eFinancing przynosi obopólne korzyści, zarówno dla dostawcy towaru/usługi jak i dla jego odbiorcy, tj.:  

Główne korzyści dla dostawcy:

 • poprawa płynności finansowej oraz struktury bilansowej
 • terminowy lub nawet wcześniejszy wpływ gotówki za faktury wystawione z odroczonym terminem płatności
 • możliwość oferowania swoim kontrahentom kredytu kupieckiego
 • budowanie programów finansowania dla swoich odbiorców
 • stabilizowanie więzi handlowych z kontrahentami
 • możliwość skorzystania z dodatkowej usługi Monitoringu Wierzytelności
 • monitorowanie przez Bank spłat od odbiorców

Główne korzyści dla odbiorcy:

 • terminowa realizacja zobowiązań wobec dostawców
 • możliwość uzyskania dodatkowego terminu spłaty
 • możliwość korzystania ze skonta lub rabatów oferowanych przez dostawcę za wcześniejszą zapłatę za otrzymany towar/usługę
 • budowanie programów lojalnościowych ze swoimi dostawcami

Główne korzyści dla obu stron relacji handlowej:

 • szybkie i wygodne składanie zleceń poprzez system bankowości internetowej
 • uproszczenie rozliczeń
 • stały dostęp on-line do raportów i historii transakcji
 • stałe monitorowanie stanu należności
 • prosta i szybka forma  rozliczania transakcji
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt