Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

AKREDYTYWA STANDBY

Akredytywa standby przeznaczona jest dla klientów dokonujących rozliczeń w sposób wyznaczony treścią kontraktu handlowego, i/lub dokonujący rozliczeń z kontrahentami przede wszystkim z krajów, gdzie prawo nie zezwala na stosowanie gwarancji (np. USA). Akredytywy standby spełniają podobną rolę jak gwarancje bankowe, skierowane są do tej samej grupy Klientów.

Przedmiot i zakres produktu

Akredytywa standby to zobowiązanie banku otwierającego do zapłaty kwoty akredytywy na pierwsze żądanie beneficjenta, jeżeli zleceniodawca akredytywy (importer) nie wywiąże się ze swych zobowiązań, nie zapłaci w uzgodnionym terminie za dostarczony towar, usługę. Akredytywa standby zwana również zabezpieczającą, jest akredytywą o charakterze gwarancji bankowej. Stosowana jest głównie przez banki amerykańskie i japońskie, gdzie nie funkcjonują formy gwarancji bankowych występujące w innych krajach.

 Akredytywa standby może podlegać następującym regulacjom:

  • UCP 600 (Jednolite Zwyczaje i Praktyka dotyczące Akredytyw Dokumentowych)
  • ISP98 (Międzynarodowe Praktyki dotyczące Standby)

Korzyści jakie możecie czerpać Państwo z wykorzystania tego produktu

Główne korzyści dla Klienta:

  • skuteczna forma zabezpieczenia przed ryzykiem nieotrzymania zapłaty,
  • pozwala na wynegocjowanie lepszych warunków płatności,
  • zmniejsza ryzyko otrzymania wadliwego towaru,
  • umożliwia określenie wykazu wymaganych dokumentów,
  • zabezpiecza przed nieuzasadnioną wypłatą należności eksporterowi,
  • brak konieczności angażowania własnych środków gotówkowych,
  • pozytywny obraz wiarygodności klienta korzystającego z akredytywy standby z uwagi na niekwestionowaną wiarygodność zobowiązań banku.

  

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt