Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

GWARANCJE W OBROCIE ZAGRANICZNYM

Gwarancja w obrocie zagranicznym jest to wyrażone na piśmie zobowiązanie Banku, że zaspokoi otrzymującego gwarancję beneficjenta - zgodnie z jej treścią - gdyby zleceniodawca nie wypełnił w stosunku do niego określonych w gwarancji swoich zobowiązań umownych. W treści gwarancji określa się kwotę lub górną granicę kwoty, do wysokości której mogą nastąpić wypłaty z gwarancji.

Bank udziela różnych gwarancji, w zależności od rodzaju zobowiązania Klienta z tytułu zawartej umowy. Są to:

Gwarancje nostro

 • gwarancja przetargowa (wadialna),
 • gwarancja zwrotu zaliczki,
 • gwarancja dobrego wykonania umowy,
 • gwarancja spłaty kredytu,
 • gwarancja otwarcia akredytywy,
 • gwarancja zapłaty akredytywy,
 • gwarancja zapłaty za zakupione towary lub usługi,
 • gwarancja zapłaty rat leasingowych,
 • gwarancja konosamentowa,
 • gwarancja zapłaty weksla,
 • gwarancja tranzytowa.

Gwarancje loro

 • gwarancja banku zagranicznego na rzecz beneficjenta w Polsce,
 • gwarancja potwierdzająca gwarancję banku zagranicznego,
 • gwarancja własna udzielona na zlecenie banku zagranicznego zabezpieczona gwarancją tego banku.

Dla firm zawierających transakcje z kontrahentami akceptującymi gwarancje wyłącznie banków zagranicznych, Bank wystawia regwarancje. Mając na uwadze ochronę interesów Klienta, Bank przyjmuje także od niego w depozyt gwarancje adresowane i przesyłane bezpośrednio do Klienta, zapewniając im profesjonalną obsługę.

Bank zajmuje się także awizowaniem Klientom gwarancji innych banków. Bank nie podejmuje wtedy zobowiązań ale zapewnia fachową ocenę merytoryczną awizowanej gwarancji oraz pomoc w przypadku konieczności wykorzystania gwarancji, tj. wystąpienia z roszczeniem.

Korzyści dla Klienta:

Stosowanie gwarancji w transakcjach handlu zagranicznego przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim gwarancja jest produktem bankowym, który zapewnia zleceniodawcy większą swobodę działania. Legitymizujące się gwarancją bankową firmy mogą negocjować najbardziej korzystne dla siebie warunki kontraktu gdyż współpraca z nimi nie jest obarczona żadnym ryzykiem. Importer z gwarancją bankową negocjuje sprzyjające mu warunki płatności i cenę. Eksporterowi zaś łatwiej wynegocjować żądane terminy dostawy czy zaliczkową formę płatności.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt