Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PORĘCZENIE WEKSLOWE

Poręczenie wekslowe (awal) to zobowiązanie Banku do zapłaty całości lub części sumy wekslowej, gdy osoba, za którą Bank udzielił poręczenia, nie zapłaciła za weksel.

Poręczenie wekslowe (awal) powstaje w wyniku umieszczenia na wekslu lub przedłużku weksla słowa "poręczam" lub innego zwrotu równoznacznego oraz podpisów za Bank. Sam podpis Banku na przedniej stronie weksla uważa się za udzielenie poręczenia.

Udzielając poręczenia Bank może wskazać kwotę, do wysokości której poręcza. Jeśli brakuje oznaczenia kwoty poręczenia, wówczas poręczenie jest udzielone do całej sumy wekslowej.

Bank udziela poręczenia na wekslach zupełnych trasowanych zaakceptowanych przez trasata i na wekslach własnych.

Przedmiotem poręczenia wekslowego mogą być takie same zobowiązania jak przy gwarancji bankowej - zabezpieczenie zobowiązań kontraktowych.

Korzyści dla eksportera:

  • zabezpiecza przed ryzykiem handlowym i politycznym,
  • zabezpiecza przed ryzykiembraku zapłaty,
  • pozwala łatwo dochodzić roszczeń.

Korzyści dla importera:

  • ułatwia wejście na rynek nowym firmom do czasu ich uwiarygodnienia,
  • umożliwia negocjowanie korzystniejszych warunków kontraktu: warunki płatności i cena,terminy dostawy,
  • weryfikacja przez Bank ryzyk z którymi klient ma do czynienia.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt