Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OFERTA DLA KLIENTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Biuro Klientów Międzynarodowych wspiera zarówno firmy z kapitałem zagranicznym (rezydentów i nierezydentów), jak i firmy polskie planujące ekspansję zagraniczną lub już działające na rynkach międzynarodowych.

Jeśli jesteś polską firmą planującą rozwój na rynkach zagranicznych lub firmą międzynarodową działającą w Polsce - skontaktuj się z nami!  Mamy dla Ciebie gotowe rozwiązania!

Obsługujemy spółki z całego świata z przewagą Spółek europejskich, zwłaszcza włoskich,  niemieckich i austriackich. Odpowiadamy za pierwszy kontakt z klientem zagranicznym, to tu każda zagraniczna firma może uzyskać informacje na temat podstawowych uregulowań prawnych dla przedsiębiorstw działających na terenie Polski i poza jej granicami, możliwości inwestycyjnych oraz uzyskania wsparcia z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Biuro Klientów Międzynarodowych ściśle współpracuje z Biurem Międzynarodowej Bankowości Transakcyjnej odpowiedzialnym za sprzedaż produktów i usług służących do scentralizowanego zarządzania rachunkami w bankach zagranicznych (usługi transgraniczne) i za obszar płatności zagranicznych (SWIFT,SEPA,TARGET2) charakteryzujący się konkurencyjnymi godzinami granicznymi realizacji zleceń oraz  najszerszą ofertą walut, w których można dokonać przelewu zagranicznego ( 136 walut dostępnych w wersji papierowej, 21 walut dostępnych w bankowości elektronicznej). Przy wsparciu specjalistów produktowych zapoznajemy naszych klientów z najbardziej aktualną i dostosowaną do ich potrzeb ofertą rozwiązań z zakresu obsługi bieżącej oraz kredytowej Banku Pekao S.A.

Wspieramy naszych istniejących i potencjalnych klientów w ich kontaktach z bankami zagranicznymi w zakresie obsługi bieżącej (np. otwarcie rachunku bieżącego, wystawianie gwarancji dobrego wykonania, umowy najmu, uzyskanie linii kredytowych zabezpieczonych gwarancją Banku Pekao SA itp.).

Biuro Klientów Międzynarodowych składa się z 3 Zespołów podzielonych geograficznie: Zespołu Obsługi Klientów Włoskich, Zespołu Obsługi Klientów z Niemiec, Austrii i Europy Środkowo - Wschodniej  oraz Zespołu Obsługi Klientów z Europy Zachodniej i Krajów spoza Europy. Dodatkowo, w ramach Biura Klientów Międzynarodowych, funkcjonuje Zespół Obsługi Bieżącej prowadzący bieżącą obsługę Międzynarodowych Klientów Korporacyjnych.

KONTAKT:

Małgorzata Mianowska
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
E-mail: Malgorzata.Mianowska-Ciesielska@pekao.com.pl 

Magdalena Szczepańska
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
E-mail: magdalena.szczepanska@pekao.com.pl

 

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt