Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OFERTA DLA SEKTORA PUBLICZNEGO


Sektor publiczny, w tym samorządy, zajmuje szczególne miejsce w filozofii Banku Pekao S.A. Bank dostrzega ogromny potencjał rynku podmiotów samorządowych oraz ich specyficzne potrzeby i w efektywny sposób potrafi wyjść im naprzeciw.

Ostatnie lata, z uwagi na niespotykany do tej pory w Polsce proces inwestycyjny w zakresie infrastruktury publicznej, między innymi dzięki dostępności funduszy Unii Europejskiej, charakteryzowały się intensywnym wzrostem zapotrzebowania ze strony sektora publicznego na wyspecjalizowane usługi bankowe w zakresie przygotowywania oraz finansowania projektów inwestycyjnych.

Liczba i rodzaj przeprowadzonych transakcji sprawiły, iż Bank Pekao S.A. potwierdził  i umocnił swoją rynkową pozycję jako zdecydowanego lidera w strukturyzacji infrastrukturalnych projektów oraz obsłudze jednostek sektora finansów publicznych.

Pekao SA jest liderem w finansowaniu projektów inwestycyjnych służących społecznościom lokalnym, rozwojowi regionalnemu, a także mających oddziaływanie ogólnokrajowe. Współfinansowaliśmy m.in. projekty związane z rozbudową i modernizacją sieci transportowych, zakupem taboru autobusowego, kolejowego i  tramwajowego, z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, dotyczących sektora gospodarki odpadami oraz wiele innych. Wśród naszych sukcesów postrzegamy w szczególności uzyskanie dominującego udziału banku Pekao wśród instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie rozwoju lotnisk.

Na uwagę zasługuje fakt, iż oprócz powyższej działalności Bank Pekao S.A. efektywnie pracuje nad rozwojem jakości obecnych produktów i usług na rzecz sektora publicznego oraz skutecznie poszukuje nowych narzędzi wspomagania samorządów. Angażuje się w wiele inicjatyw podejmowanych bezpośrednio przez władze samorządowe, w tym np. udział w spotkaniach Unii Metropolii Polskich, jak również przez inne instytucje np. Związek Banków Polskich.

Jako pierwszy w Polsce bank, Pekao S.A. utworzył odrębną strukturę organizacyjną dedykowana specjalistycznej obsłudze jednostek sektora publicznego. Umiejscowienie jednostki odpowiedzialnej za sektor publiczny bezpośrednio w centrali gwarantuje szybki i efektywny proces kredytowy oraz priorytetową obsługę tych jednostek.

Schemat Struktury Dedykowanej Obsłudze Jednostek Sektora Publicznego

Obligacje Krakowa za 200 mln zł - Rzeczpospolita 

23.12.2016 

image

Kraków - emisja obligacji - Puls Biznesu 

23.12.2016 

image

Sektor publiczny tez może napedzić innowacje - Rzeczpospolita 

2016 

image

Obligacje są dobre dla samorządów 

2016 

image

Smart city, przyszłość polskich miast - Rzeczpospolita 

10.11.2016 

image

Airport city w inteligentnym mieście - Rzeczpospolita 

2016 

image

Prywatyzacja czy rekomunalizacja? - Forum PPP 

2016 

image

Czy jest miejsce dla PPP w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju? - Forum PPP   

2016 

image

Badanie Centrum PPP - Rzeczpospolita 

09.2016 

image

Projekty hybrydowe PPP - Rzeczpospolita 

18.05.2015 

image 

Jak optymalnie wydawać unijne pieniądze - Puls Biznesu  

19.10.2015 

image 

Projekty hybrydowe w nowej perspektywie finansowej UE 

19.10.2015 

image 

Finansowanie służby zdrowia - Forum Samorządowe cz. 1 

10.2014 

image

Finansowanie służby zdrowia - Forum Samorządowe cz. 2 

10.2014 

image

PPP rośnie w siłę - Rzeczpospolita 

10.2014 

 image

Wrzućmy kolejny bieg - Newsweek

03.06.2013

image

Partnerzy z misją - Forbes

29.05.2013

image

Gratulujemy Miastu Gdańsk pierwszego miejsca w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2012!

 20.07.212

image

Są pieniądze na nowe pociągi dla aglomeracji - Gazeta Wyborcza

17.05.2012

image

Obligacje wielkomiejskie na Catalyst - dodatek specjalny do Pulsu Biznesu

 02.04.2012

image

Pekao będzie obsługiwał Gdańsk - Dziennik Gazeta Prawna

16.02.2011
image

Gdańsk za jeden grosz - Puls Biznesu

16.02.2011
image

Warszawa wybrała PKO BP i Pekao - Dziennik Gazeta Prawna

11.02.2011
image

Pieniądze z obligacji na drogi i lotniska - Rzeczpospolita

11.02.2011
image

Prognoza dnia - Puls Biznesu

11.02.2011
image

Pekao sfinansuje lotnisko w Łodzi - Dziennik gazeta Prawna

27.01.2011
image

Samorządy i biznes - Puls Biznesu

08.12.2010
image

Samorządy i biznes - Puls Biznesu

15.11.2010
image

Samorządy i biznes - Puls Biznesu

25.10.2010
image

Samorządy i biznes - Puls Biznesu

30.09.2010
image

Samorządy i biznes - Puls Biznesu

24.06.2010
image

Finansowanie samorządów - Puls Biznesu

30.09.2009
image

Rafał Petsch
Dyrektor Zarządzający
Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego
tel.: 22 524 62 91, 669 460 997
email: Rafal.Petsch@pekao.com.pl

Agnieszka Pietkun
Dyrektor Biura
Biuro Sektora Publicznego
tel.: 22 524 64 07, 697 970 328
email: Agnieszka.Pietkun@pekao.com.pl

Barbara Cendrowska
Dyrektor Biura
Biuro Analiz i Finansowania Sektora Publicznego
tel.: 22 524 62 98, 661 382 125
email: Barbara.Cendrowska@pekao.com.pl 

Bartosz Wasilewski
Dyrektor Biura
Biuro Średnich Jednostek Sektora Publicznego
tel. 22 524 60 75, 691 350 236
email: bartosz.wasilewski@pekao.com.pl

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt