Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO

 • Emisja obligacji Miasta Łódź o wartości nominalnej 82,7 mln zł z terminem wykupu do 2025 roku.
  Rola Banku Pekao S.A. - Agent emisji do kwoty 82,7 mln zł.
 • Miasto Wrocław - kredyt w wysokości 150 mln PLN.
 • Emisja obligacji Województwa Lubelskiego o łącznej wartości 50 mln zł z maksymalnym terminem wykupu do 2030 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - Wyłączny Organizator i Gwarant.

Finansowanie w formie kredytów długoterminowych i krótkoterminowych

 • Miasto Łódź - kredyt długoterminowy w wysokości 75 mln zł z terminem spłaty w 2027 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.
 • Miasto Łódź - kredyt długoterminowy w wysokości 115 mln zł z terminem spłaty w 2027 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.

Finansowanie w formie emisji obligacji

 • Emisja obligacji Miasta Łódź o wartości nominalnej 250 mln zł z terminem wykupu do 2024 roku.
  Rola Banku Pekao S.A. - Agent emisji do kwoty 150 mln zł.
 • Emisja obligacji Województwa Wielkopolskiego o wartości nominalnej 113,5 mln zł z maksymalnym terminem wykupu do 31.12.2026 roku.
  Rola Banku Pekao S.A. - Wyłączny Organizator i Gwarant.

Finansowanie w formie emisji obligacji

 • Emisja obligacji Miasta Łódź o wartości nominalnej 307,65 mln zł.
  Rola Banku Pekao S.A. - Wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Emisja obligacji Gminy Miejskiej Kraków o łącznej wartości 220 mln zł z maksymalnym terminem wykupu do 2028 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - Wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Emisja obligacji Miasta Opole o łącznej wartości 46,4 mln zł z maksymalnym terminem wykupu
  do 2022 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - Wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Emisja obligacji Województwa Lubelskiego o łącznej wartości 50 mln zł z maksymalnym terminem wykupu do 2023 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - Wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Emisja obligacji Miasta Bydgoszcz o łącznej wartości 74  mln zł z maksymalnym terminem wykupu
  do 27.12.2028 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - Wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Emisja obligacji Miasta Łódź o wartości nominalnej 130 mln zł z terminem wykupu do 31 października 2023 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - Agent emisji do kwoty 52 mln zł.
 • Emisja obligacji Województwa Małopolskiego o wartości nominalnej 73 mln zł z terminem wykupu
  do 2026 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - Wyłączny Organizator i Gwarant.

Finansowanie w formie kredytów długoterminowych i krótkoterminowych
 • Miasto Poznań - 5 kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 253 mln zł z terminem spłaty w 2020 r. i 2023 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.

Finansowanie w formie kredytów długoterminowych i krótkoterminowych

 • Województwo Pomorskie - kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5 mln zł z terminem spłaty w 2017 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.
 • Miasto Olsztyn - kredyt krótkoterminowy w wysokości 31 mln zł z terminem spłaty w 2013 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.
 • Miasto Olsztyn - kredyt krótkoterminowy w wysokości 9,8 mln zł z terminem spłaty w 2013 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 4 kredyty średnioterminowe w wysokości 500 mln zł z terminem spłaty w 2014 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.
 • Miasto Poznań - 3 kredyty krótkoterminowe w wysokości 128,3 mln zł z terminem spłaty w 2013 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.
 • Miasto Łódź - kredyt długoterminowy w wysokości 47,1 mln zł z terminem spłaty w 2023 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.
 • Miasto Bydgoszcz - kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 90 mln zł wraz z przejęciem obsługi miasta wraz z jej podległymi jednostkami z terminem do 2017 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.
 • Miasto Wrocław - kredyt krótkoterminowy w wysokości 80 mln zł z terminem spłaty w 2012 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.
 • Gmina Miasta Grudziądz - kredyt krótkoterminowy w wysokości 20 mln zł z terminem spłaty w 2012 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.

Finansowanie w formie emisji obligacji

 • Emisja obligacji Miasta Kraków o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł z maksymalnym terminem wykupu do 2027 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Emisja obligacji Miasta Rzeszów o łącznej wartości nominalnej 15,7 mln zł z maksymalnym terminem wykupu do 2019 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Emisja obligacji Gminy Miasta Grudziądz o łącznej wartości nominalnej 52,8 mln zł z maksymalnym terminem wykupu do 2013 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Emisja obligacji komunalnych Miasta Elbląg o łącznej wartości nominalnej 107 mln zł z maksymalnym terminem wykupu do 2027 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Emisja obligacji Gminy Miasta Świnoujście o łącznej wartości nominalnej 26 mln zł z maksymalnym terminem wykupu do 2020 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator, Agent Emisji, Dealer i Gwarant.
 • Emisja obligacji komunalnych Miasta Kalisza o łącznej wartości nominalnej 18 mln zł z maksymalnym terminem wykupu do 2022 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.

Finansowanie w formie kredytów długoterminowych

 • Miasto Kraków - kredyt długoterminowy w wysokości 180 mln PLN z terminem spłaty w 2020 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny kredytodawca
 • Miasto Łódź - kredyt długoterminowy w wysokości 315 mln PLN z terminem spłaty w 2020 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny kredytodawca
 • Miasto Wrocław - kredyt długoterminowy w wysokości 100 mln PLN z terminem spłaty w 2020 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny kredytodawca
 • Miasto Kielce - kredyt długoterminowy w wysokości 80 mln PLN z terminem spłaty w 2024 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny kredytodawca

Finansowanie w formie emisji obligacji

 • Emisje obligacji Miasta  Gdańsk o łącznej wartości nominalnej 121,5 mln PLN
  Rola Banku Pekao S.A. -  wyłączny organizator i gwarant
 • Emisja obligacji Miasta  Białystok o wartości nominalnej 200 mln PLN
  Rola Banku Pekao S.A. - organizator i gwarant
 • Emisja obligacji Miasta Poznań o wartości nominalnej 480 mln PLN
  Rola Banku Pekao S.A. -  wyłączny organizator i gwarant
 • Emisja obligacji Miasta Łódź o wartości nominalnej 169,92 mln PLN 
  Rola Banku Pekao S.A. -  wyłączny organizator i gwarant
 • Emisje obligacji Miasta Rzeszów o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN
  Rola Banku Pekao S.A. -  wyłączny organizator i gwarant
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt