Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO

 • Finansowanie budowy nowego basenu w Kępnie. Program emisji obligacji komunalnych dla Projekt Kępno Sp. z o.o. o wartości 19 820 000 PLN.
 • Finansowanie wydatków ponoszonych przez MPK Łódź Sp. z o.o. związanych z nabyciem nowego taboru tramwajowego oraz modernizacją infrastruktury niezbędnej do obsługi taboru tramwajowego. Program emisji obligacji o wartości 60 776 000 PLN.
 • Finansowanie i refinansowanie, ponoszonych przez ZUO Szczecin Sp. z o.o. kosztów budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Program emisji obligacji o wartości 46 380 000 PLN.
 • Finansowanie, ponoszonych przez OSIR Stargard Sp. z o.o., kosztów projektu obejmującego rozbudowę oraz kompleksową modernizację energetyczną budynku pływalni miejskiej  w Stargardzie. Program emisji obligacji o wartości 23 210 000 PLN.
 • Finansowanie wydatków, ponoszonych przez MZK w Gorzowie Wielkopolskim Sp.z o.o., związanych z zakupem taboru tramwajowego, autobusowego oraz zaplecza technicznego. Program emisji obligacji o wartości 116 900 000 PLN.
 • Finansowanie wydatków, ponoszonych przez  Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o., związanych z zakupem taboru kolejowego. Program emisji obligacji o wartości 76 862 500 PLN.
 • Finansowanie lub refinansowanie ponoszonych przez Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. kosztów projektu dotyczącego rewitalizacji i przystosowania do funkcji biurowych budynków, a także wybudowania bazy technicznej oraz magazynu przeciwpowodziowego oraz finansowanie podatku VAT.  Program emisji obligacji o wartości 57 mln PLN.
 • Finansowanie wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez Inwestycjie Medyczne Łodzkiego Sp. z o.o. związanych z modernizacją jednostek leczniczych podlegajacych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Program emisji obligacji o wartości 150 mnl PLN.
 • Finansowanie budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomiu. Program emisji obligacji dla MOSIR Radom Sp. z o.o. o wartości 105 500 000 PLN.
 • Finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową infrastruktury ogrodu zoologicznego w Łodzi, w tym budowy orientarium. Program emisji obligacji dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. o wartości 323 600 000 PLN.
 • Finansowanie i refinansowanie ponoszonych przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. kosztów modernizacji i rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej. Program emisji obligacji 66 mln PLN.
 • Finansowanie budowy mieszkań komunalnych na terenie Gdańska. Program emisji obligacji dla Gdańskiej Infrastrukury Społecznej Sp. z o.o. o wartości 6 300 000 PLN.
 • Finansowanie wydatków MPK Łódź Sp. z o.o. związanych z nabyciem nowego taboru tramwajowego w kwocie 132 260 000 PLN.
 • Finansowanie i refinansowanie modernizacji oraz budowy sieci obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Program emisji obligacji dla PWIK Jarocin o wartości 30 mln PLN.
 • Finansowanie projektu z dofinansowaniem UE w zakresie gospodarki ściekowej. Program emisji obligacji dla Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu o wartości 43 245 000 PLN.
 • Finansowanie i refinansowanie ponoszonych przez Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. kosztów projektu dotyczących modernizacji stadionu sportowego oraz finansowanie podatku VAT. Program emisji obligacji o wartości 56 mln PLN.
 • Finansowanie wydatków inwestycyjnych polegających na zakupie sprzętu medycznego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. o z.o. Program emisji obligacji o wartości 20 mln PLN.
 • "Koleje Mazowieckie-KM" Spółka z o.o. - kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 10 mln zł z terminem spłaty w październiku 2017 r.
 • PP "Porty Lotnicze" - programy emisji obligacji o łącznej wartości 600 mln PLN.
 • Ekoenergia Silesia S.A. - budowa dwóch parków technologicznych w Katowicach oraz ich wyposażenie w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny.  Program emisji obligacji na kwotę 43 mln PLN.
 • Program emisji obligacji dla Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o., na kwotę 45 mln PLN z przeznaczeniem na rozbudowę terminala pasażerskiego.
 • Udzielenie gwarancji na rzecz AQUANET S.A. jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 500 mln PLN na rozbudowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji poznańskiej udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny. 
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. (Szczecin) - program emisji obligacji w kwocie 293,6 mln zł; cel: współfinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.

 • PP "Porty Lotnicze" - programy emisji obligacji o łącznej wartości 80 mln PLN.
 • Finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez Spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" w latach 2014-2016, obejmujących m.in. zakup nowego taboru oraz naprawę i modernizację istniejącego oraz zakup nieruchomości. Program emisji obligacji imiennych podzielony na 5 transz na łączną kwotę 892,56 mln PLN z ostatecznym terminem wykupu przypadającym na 31 grudnia 2024 r. Finansowanie udzielone w ramach konsorcjum banków Pekao SA oraz BGK. Udział każdego z banków w finansowaniu wynosi 50%.
  Rola Banku Pekao SA - Agent emisji oraz Agent płatniczy.
 • Finansowanie rozbudowy i modernizacji Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Szymany. Program emisji obligacji Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach o wartości do 75,5 mln PLN, z ostatecznym terminem wykupu do 30 czerwca 2031 roku.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Modernizacja akademików Collegium Medicum UJ w formule PPP. Program finansowania w formie kredytów w łącznej kwocie prawie 80 mln PLN z ostatecznym terminem spłaty do końca 2037r. Bank udzielił kredytów spółce specjalnego przeznaczenia PPP Venture Sp. z o.o., której udziałowcami są Polskie Inwestycje Rozwojowe oraz BYPolska Property Development S.A. (grupa Bouygues) i Cofely Services Sp. z o.o. (grupa GdF Suez).
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Kredytodawca.
 • Finansowanie budowy szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej oraz światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program emisji obligacji zabezpieczonych Spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. o wartości do 19,5 mln PLN, z ostatecznym terminem wykupu do 31 grudnia 2025 roku.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Finansowanie i refinansowanie zobowiązań z tytułu prac budowlanych w sortowni odpadów "Barycz". Program emisji obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie o wartości do 17 mln PLN z ostatecznym terminem wykupu do 30.09.2016 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Finansowanie budowy nowego szpitala psychiatrycznego wraz z wyposażeniem w Drewnicy. Program emisji obligacji zabezpieczonych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. o wartości do 186 mln PLN z ostatecznym terminem wykupu do 31 grudnia 2036 r.  
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Finansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia. Program emisji obligacji zabezpieczonych Inwestycji Medycznych Łódzkiego Sp. z o.o. o wartości do 50 mln zł z ostatecznym terminem wykupu do 31 grudnia 2024 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator, Gwarant, Agent i Depozytariusz.
 • Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółka z o.o. - kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 30 mln zł z terminem spłaty w czerwcu 2019 r.
 • Finansowanie, ponoszonych przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego w Tychach. Program emisji obligacji o wartości 50 mln PLN.
 • Finansowanie projektu komunikacyjnego w Łodzi. Program emisji obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. o wartości 164 mln z terminem wykupu
  do 30 grudnia 2020 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie. Program emisji obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp.
  z o.o. o wartości nominalnej 90 mln zł z terminem wykupu do 2026 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Rozbudowa terminalu pasażerskiego wraz z układem drogowym, rozbudowa terminalu cargo, podniesienie kategorii operacyjnej lotniska oraz instalacja rękawów pasażerskich. Finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę w latach 2011 - 2016. Program emisji obligacji Portu Lotniczego Gdańsk Spółka z o.o. o wartości 160 mln zł
  z maksymalnym terminem wykupu do 2022 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - Agent Emisji, Gwarant, Agent ds. Płatności i Depozytariusz, Administrator Zabezpieczeń.
 • Finansowanie budowy hali kulturalno - kongresowej w Toruniu. Program emisji obligacji Centrum Kulturalno - Kongresowego Jordanki Sp. z o.o. o wartości 148 mln zł z terminem wykupu
  do 31 grudnia 2027 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - Wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Współfinansowanie projektu polegającego na rozwoju sieci komunikacji tramwajowej oraz integracji systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu. Program emisji obligacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. o wartości 179 mln zł
  z terminem wykupu do 2035 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Realizacja projektu rozbudowy i modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz sąsiednich gminach. Program emisji obligacji PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. o wartości 106,24 mln zł z terminem wykupu do 2023 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - Agent emisji.
 • Emisja obligacji Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku o łącznej wartości 132,8 mln zł
  z maksymalnym terminem wykupu do 2029 r.
  Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. - odnawialny kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1,8 mln zł. 
 • Współfinansowanie projektu utworzenia systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w tym zakupu taboru. Program emisji obligacji zabezpieczonych o wartości 155 mln zł z terminem wykupu do 2026 r. Rola Banku Pekao SA - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Współfinansowanie projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - Etap I". Program emisji obligacji ZWiK Sochaczew. Obligacje zabezpieczone o wartości 26,1 mln zł z terminem wykupu do 2024 r. Rola Banku Pekao SA - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Finansowanie zakupu taboru komunikacyjnego realizowanego przez MZA Warszawa w latach 2012 - 2015. Program emisji obligacji zabezpieczonych o wartości 301 mln zł z terminem wykupu do 2020 r. Rola Banku Pekao SA - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Współfinansowanie projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury Portu Lotniczego w Krakowie w latach 2011 - 2015. Program emisji obligacji MPL im. J.P. II Kraków - Balice Sp. z o.o. Obligacje zabezpieczone o wartości 615 mln zł z terminem wykupu do 2027 r. Rola Banku Pekao SA - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Współfinansowanie projektu polegającego na modernizacji i rozbudowie infrastruktury tramwajowej na Śląsku, zakupie nowego i modernizacji istniejącego taboru tramwajowego. Program emisji obligacji Tramwaje Śląskie S.A.. Obligacje zabezpieczone o wartości 320 mln zł z terminem wykupu do 2030 r. Rola Banku Pekao SA - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Współfinansowanie podatku VAT w związku z realizacją projektu budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów w Szczecinie. Program emisji obligacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.. Obligacje zabezpieczone o wartości 35 mln zł z terminem wykupu do 2016 r. Rola Banku Pekao SA - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Współfinansowanie projektu polegającego na budowie nowej linii tramwajowej oraz zakupie taboru w Bydgoszczy. Program emisji obligacji przychodowych oraz obligacji zabezpieczonych Tramwaj Fordon Sp. z o.o. o wartości 222,3 mln zł z terminem wykupu do 2037 r. Rola Banku Pekao SA - wyłączny Organizator i Gwarant
 • Współfinansowanie projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I". Program emisji obligacji PWiK Olkusz Sp. z o.o. Obligacje zabezpieczone o wartości 32,8 mln zł z terminem wykupu do 2022 r. Rola Banku Pekao SA - wyłączny Organizator i Gwarant.
 • Finansowanie budowy stadionu w Gdańsku w formie wykupu wierzytelności. Kwota finansowania 375 mln PLN. Okres finansowania 15 lat. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny organizator i gwarant finansowania.
 • Modernizacja infrastruktury tramwajowej w Łodzi (Łódzki Tramwaj Regionalny)
  w tym zakup niskopodłogowych tramwajów. Program emisji obligacji przychodowych  o wartości nominalnej  166 mln PLN z terminem wykupu w 2030 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny organizator
  i gwarant.
 • Modernizacja infrastruktury tramwajowej w Gdańsku
  w tym zakup niskopodłogowych tramwajów Program emisji obligacji przychodowych o wartości nominalnej  220 mln PLN  z terminem wykupu w 2024 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny organizator
  i gwarant.
 • Program budowy mieszkań komunalnych w Mieście Gdańsku
  Program emisji obligacji zwykłych o wartości nominalnej 29 mln PLN z terminem wykupu w 2030 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny organizator i gwarant.
 • Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Gdańsku
  Program emisji obligacji zwykłych o wartości nominalnej  215 mln PLN z terminem wykupu w 2010 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny organizator i gwarant.
 • Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Mieście Poznań 
  Kredyt konsolidacyjny o wartości 80 mln PLN z terminem spłaty w 2016 r. oraz gwarancja na rzecz EBI
  w kwocie 500 mln PLN (współudział). Rola Banku Pekao S.A. - agent i agent zabezpieczeń.
 • Modernizacja infrastruktury tramwajowej w Warszawie
  w tym zakup niskopodłogowych tramwajów Kredyt pomostowy w wysokości 220 mln PLN. Rola Banku Pekao S.A. - jedyny dostawca finansowania pomostowego.
 • Modernizacja infrastruktury tramwajowej we Wrocławiu
  w tym zakup niskopodłogowych tramwajów Długoterminowy kredyt konsorcjalny w wysokości 150 mln PLN z terminem spłaty w 2024 r. Rola Banku Pekao S.A. - wiodący organizator.
 • Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Mieście Bydgoszcz
  Pierwszy w Polsce program emisji obligacji przychodowych o wartości nominalnej 600 mln PLN
  z terminem wykupu w 2029 r. Rola Banku Pekao S.A. - sub-agent płatnik, sub-depozytariusz, dealer.
 • Finansowanie budowy Międzynarodowych Targów Łódzkich Program emisji obligacji o wartości nominalnej 42 mln PLN z terminem wykupu w 2024 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny organizator
  i gwarant.
 • Finansowanie budowy wielofunkcyjnej hali sportowej w Toruniu Program emisji obligacji Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. o wartości 115 mln zł z terminem wykupu do 31 grudnia 2026 r. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny organizator i gwarant.
 • Finansowanie rozbudowy Portu Lotniczego w Poznaniu
  finansowanie do kwoty 128 mln PLN z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację terminala, budowę drogi kołowania i rozbudowę płaszczyzn postojowych. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny organizator
  i gwarant.
 • Finansowanie Portu Lotniczego we Wrocławiu
  finansowanie do kwoty 230 mln PLN z przeznaczeniem na budowę terminala oraz płaszczyzn lotniskowych. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny organizator i gwarant.
 • Finansowanie Portu Lotniczego w Łodzi
  finansowanie do kwoty 190 mln PLN z przeznaczeniem na rozbudowę terminala, pasa startowego
  i płaszczyzn lotniskowych. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny organizator i gwarant.
 • Finansowanie budowy Portu Lotniczego w Modlinie
  finansowanie do kwoty 150 mln PLN z przeznaczeniem na uruchomienie lotniska użytku publicznego
  na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie. Rola Banku Pekao S.A. - wyłączny organizator
  i gwarant.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt