Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OBSŁUGA BIEŻĄCA

Bank Pekao S.A. prowadzi bieżącą obsługę 4 polskich metropolii wraz z ich jednostkami organizacyjnymi. Są to Białystok, Lublin, Gdańsk i Bydgoszcz.

Prowadzenie obsługi bieżącej dużych jednostek samorządu terytorialnego to dla Banku ogromna odpowiedzialność, a zarazem duże wyzwanie. Budżety największych polskich miast zwykle przekraczają próg jednego miliarda złotych, a nierzadko sięgają wielokrotności tej kwoty. Prawidłowa i niezawodna obsługa tak dużych przepływów środków pieniężnych wymaga zastosowania optymalnie dobranych rozwiązań z zakresu bankowości transakcyjnej.

Coraz istotniejsze znaczenie mają automatyzacja i elektronizacja metod usprawniających zarządzanie publiczną gotówką. Świadczenie usług transakcyjnych dla miasta, powiatu czy województwa nie ogranicza się do obsługi samego tylko urzędu. Samorządy często cechuje złożona struktura organizacyjna, na którą składają się zakłady budżetowe i jednostki zależne.
Współpraca z samorządem może więc oznaczać obsługę od kilkudziesięciu do nawet kilkuset odrębnych komórek. Przekłada się to na setki rachunków bieżących i pomocniczych, nie mniej stanowisk dla użytkowników systemu bankowości internetowej, setki tysięcy przelewów oraz tysiące wpłat i wypłat gotówkowych rocznie. W tym kontekście nie jest zaskoczeniem, że jednostki municypalne coraz chętniej sięgają po rozwiązania wypracowane i wypróbowane wcześniej w dużych korporacjach.

Standardem staje się korzystanie przez samorządy z zaawansowanych systemów bankowości internetowej, gwarantujących wysoki poziom zabezpieczeń, a zarazem możliwość elastycznej parametryzacji funkcjonalności systemu i uprawnień jego użytkowników.
Na liście usług zamawianych przez samorządy równie często pojawiają się automatyczna wymiana danych między systemem bankowym i systemem finansowo-księgowym (wyciągi elektroniczne, przelewy masowe), identyfikacja płatności przychodzących przy zastosowaniu rachunków wirtualnych (collect), konsolidacja sald rachunków urzędu i jednostek zależnych (cash-pool), automatyczne inwestowanie wolnych środków na lokaty (overnight), automatyzacja wypłat gotówkowych w celu wydawania płatności beneficjentom pomocy społecznej.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt