Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH

Polskie członkowstwo w Unii Europejskiej stawia bezpośrednie wyzwanie jednostkom samorządu terytorialnego, zarówno na szczeblu centralnym jak również na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. To właśnie działanie tych jednostek jest kluczowe dla efektywnej absorpcji środków pomocowych z Unii Europejskiej. Każde euro środków europejskich może być wykorzystane na polskie inwestycje pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego wkładu własnego ze strony polskich beneficjentów. Bank postrzega to jako również szansę do wniesienia swojego wkładu w ten historyczny proces. Gros środków dostarczanych jednostkom samorządowym przez Bank jak również większość finansowań strukturalnych stanowi wkład własny beneficjentów do projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt