CERTYFIKATY DEPOZYTOWE

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, informuje Inwestorów Profesjonalnych w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi o emisji Certyfikatów Depozytowych stanowiących bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie art. 89 i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  Prawo  bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz.665) oraz Uchwały Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 65/III/11 z dnia 7 marca 2011 r.

Certyfikaty Depozytowe emitowane są na warunkach określonych w dokumentacji emisji, załączonych do niniejszego komunikatu.

Zapisy na Certyfikaty Depozytowe będą przyjmowane do dnia i godziny określonych w Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych, a jednorazowa oferta objęcia nie może być mniejsza niż 1 szt. Certyfikatu.

W przypadku zainteresowania niniejszą emisją Certyfikatów Depozytowych, prosimy o kontakt z Doradcą opiekującym się Państwa Firmą.

 

18 lutego 2016

   pobierz: 


Warunki emisji pobierz


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii I transzy DC118P170516

pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC118P170516 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii I transzy DC119P190816

pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC119P190816 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii I transzy DC120P100217

pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC120P100217 pobierz 

Emisje Archiwalne

7 maja 2015

   pobierz: 


Warunki emisji pobierz


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC88P060815 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC88P060815 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC89P091115 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC89P091115 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC90P170516 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC90P170516 pobierz 

11 maja 2015

   pobierz: 


Warunki emisji pobierz


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC91P180815 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC91P180815 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC92P171115 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC92P171115 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC93P170516 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC93P170516 pobierz 

4 sierpnia 2015

   pobierz: 


Warunki emisji pobierz


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC100P091115 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC100P091115 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC101P090216 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC101P090216 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC102P090816 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC102P090816 pobierz 

12 sierpnia 2015

   pobierz: 


Warunki emisji pobierz


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC103P171115 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC103P171115 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC104P220216 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC104P220216 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC105P190816 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC105P190816 pobierz 

4 listopada 2015

   pobierz: 


Warunki emisji pobierz


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC109P090216 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC109P090216 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzyh DC110P170516 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC110P170516 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC111P101116 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC111P101116 pobierz 

27 stycznia 2016

   pobierz: 


Warunki emisji pobierz


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC117P300117 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC117P300117 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzyh DC115P290416 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC115P290416 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC111P101116 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC116P290716 pobierz 

4 lutego 2016

   pobierz: 


Warunki emisji pobierz


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii I transzy DC118P170516

pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC118P170516 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzyh DC119P190816 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC119P190816 pobierz 


Propozycja nabycia i szczegółowe warunki serii i transzy DC120P100217 pobierz 


Formularz przyjęcia propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych DC120P100217 pobierz 
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty