Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OPCJE TOWAROWE


Bank Pekao SA oferuje dwa rodzaje Opcji Towarowych:

  • Opcje typu Plain Vanilla, gdzie przedmiotem transakcji jest prawo do dokonania rozliczenia pieniężnego opcji zakupu (Opcja Call) lub sprzedaży (Opcja Put) określonej ilości towaru w wyznaczonym dniu w przyszłości, po cenie opcji ustalonej w momencie zawierania transakcji względem ceny wykonania ustalonej w dniu wygaśnięcia oraz
  • Towarowe Opcje Azjatyckie, gdzie przedmiotem jest prawo do dokonania rozliczenia pieniężnego opcji zakupu (Opcja Call) lub sprzedaży (Opcja Put) określonej ilości towaru, w których cena opcji jest uśrednieniem cen towarów ogłoszonych w określonych dniach wyceny w danym okresie obliczeniowym.

Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

kontakt