Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

TRANSAKCJA SWAPA TOWAROWEGO

Przedmiotem transakcji SWAPA towarowego pomiędzy Klientem a Bankiem jest wymiana płatności w oparciu o uzgodnione w dniu zawarcia transakcji, stałą cenę towaru i zmienną cenę towaru, bądź odwrotnie.
Transakcja umożliwia ustalenie dokładnej ceny kupna lub sprzedaży towaru, dlatego SWAP towarowy może być stosowany przez Klientów chcących zagwarantować stabilny poziom cen surowców dla zobowiązań lub należności wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej czy aktualnych potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu jeśli masz pytania i chcesz dowiedzieć się więcej.

Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt