Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZABEZPIECZANIE RYZYKA CEN TOWARÓW

Brak świadomości występowania ryzyka cen towarów w przedsiębiorstwie lub złe zabezpieczanie takiego ryzyka może negatywnie wpływać na kondycję firmy lub w skrajnych wypadkach doprowadzić do kłopotów finansowych lub zniwelowania poziomu uzyskiwanych marż.
Nowa usługa Banku Pekao S.A., umożliwiająca zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami cen towarów, skierowana jest zarówno do firm handlowych zajmujących się obrotem towarami jak również przedsiębiorstw, które wykorzystują je w cyklu produkcyjnym lub świadczone przez nie usługi powiązane są ze światowym rynkiem towarowym (ang. COMMODITY).

Zmienność cen na rynku towarowym jest obecnie zbyt duża i nieprzewidywalna tak wiec wymagane jest bardziej aktywne podejście do zabezpieczania tego ryzyka. Z racji swojej pozycji i doświadczenia Bank Pekao S.A. stawia sobie za cel aby dla swoich Klientów być partnerem pierwszego wyboru nie tylko w tego typu operacjach.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw produkcyjnych, wydobywczych, przewoźników i producentów rolnych, innych.

Bank Pekao S.A. oferuje produkty z szerokiej gamy surowców i towarów (bez dostawy), m. in:
- surowców energetycznych (w tym paliw),
- produktów rolnych,
- metali przemysłowych i szlachetnych,
- gazu.

Korzyści dla Klienta:

  • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian cen towarów,
  • zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez Klienta przyszłego poziomu cen towarów,
  • możliwość odpowiedniego dostosowania instrumentu zabezpieczającego do rzeczywistych potrzeb,
  • możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi
W celu zapoznania się z aktualną ofertą pobierz plik w formacie PDF: "Wykaz cen referencyjnych"

Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

Na stronie PRIIP, Bank prezentuje "Dokumenty zawierające kluczowe informacje" odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt