Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FORWARD

Forward to transakcja, w której w dniu zawarcia transakcji ustalany jest kurs kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości (dla terminu rozliczenia dłuższego niż dwa dni robocze od momentu zawarcia transakcji). Ma zastosowanie jako instrument zabezpieczający konkretny poziom przyszłego kursu walutowego: zakup waluty na termin (importer, kredytobiorca walutowy) ; sprzedaż waluty na termin (eksporter, inwestor).

Docelowa grupa nabywców: Importerzy, eksporterzy, kredytobiorcy finansujący się w walutach

Korzyści dla Klienta:                        

  • Zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych (kupno waluty w transakcji Forward zabezpiecza przed ewentualnym wzrostem kursu w przyszłości, a sprzedaż waluty przed jego ewentualnym przyszłym spadkiem)
  • Znajomość przyszłych kosztów (zakup waluty) i dochodów (sprzedaż waluty) w momencie zawierania transakcji - czyli możliwość dokonania prognozy rachunku ekonomicznego przedsięwzięcia Klienta.
  • Elastyczne i zgodne z wyrażonymi przez Klienta potrzebami rozliczenie: brutto (z dostawą waluty) lub netto (bez fizycznej dostawy).
  • Możliwość przedterminowego zamykania transakcji z bankiem.
  • Elastyczność form rozliczenia i możliwość zamykania transakcji przed terminem pozwala też Klientowi na bieżąco dostosować przepływy transakcji do realnych przepływów zabezpieczanych transakcji (np. w sytuacji, gdy z różnych względów zmienia się wartość zabezpieczanej pozycji i istnieje konieczność zmniejszenia lub zwiększenia wartości zabezpieczenia).
  • Brak dodatkowych kosztów zawarcia transakcji.

Inne istotne informacje:                   

Minimalna kwota transakcji wynosi 50 000 PLN lub równowartość w EUR,USD,CHF,GBP. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż), kwotę i walutę transakcji, kurs terminowy oraz dzień fixingu i datę rozliczenia.

Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt