ZABEZPIECZANIE STOPY PROCENTOWEJ

Ryzyko zmiany stóp procentowych nie musi być akceptowane przez Kredytobiorców jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Bank Pekao SA oferuje szeroki wachlarz indywidualnie proponowanych instrumentów finansowych pozwalających zabezpieczyć się przed tym ryzykiem. 

Jeżeli Państwa firma narażona jest na ryzyko zmiany stóp procentowych lub rozwiązania, z których Państwo korzystają aktualnie nie są dla Państwa w pełni satysfakcjonujące prosimy o kontakt. Szczegółowe warunki każdej transakcji opisane są w Regulaminach transakcji oraz Warunkach Współpracy, dostępnych w Banku Pekao SA.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty