Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

CIRS

Currency Interest Rate Swap (CIRS) jest umową pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych w dwóch różnych walutach, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej i dla ustalonego okresu. CIRS jest produktem pozabilansowym, rozliczanym netto lub brutto do WIBORu, LIBORu lub EURIBORu. Umowa zawierana jest na minimum 1 000 000 PLN lub równowartość w innych walutach.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:

  • zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych i walutowym,
  • ułatwienie planowania finansowego,
  • dopasowanie terminów do potrzeb Klienta,
  • możliwość zamknięcia transakcji przed zapadalnością,
  • indywidualna opieka specjalisty.

Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt