Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

IRS

Interest Rate Swap (IRS) jest umową pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych w tej samej walucie, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej i dla ustalonego okresu, przy czym jedna ze stron płaci odsetki oparte na stałym oprocentowaniu, zaś druga na oprocentowaniu zmiennym.

Kupujący IRS zabezpiecza maksymalną stopę procentową (koszt finansowania), podczas gdy Sprzedający IRS zabezpiecza sobie minimalną stopę procentową (zwrot z inwestycji). IRS jest produktem pozabilansowym, rozliczanym do WIBORu, LIBORu lub EURIBORu. Umowa jest zawierana na minimum 1 000 000 PLN lub równowartość w innej walucie.

Główne korzyści dla Klienta Korporacyjnego:

  • zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych,
  • ułatwienie planowania finansowego,
  • dopasowanie terminów do potrzeb Klienta,
  • brak zaangażowania nominału transakcji - rozliczenie netto,
  • brak opłat i prowizji,
  • indywidualna opieka specjalisty,
  • możliwość zamknięcia transakcji przed zapadalnością.

Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt