Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZABEZPIECZANIE STOPY PROCENTOWEJ

Ryzyko zmiany stóp procentowych nie musi być akceptowane przez Kredytobiorców jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Bank Pekao SA oferuje szeroki wachlarz indywidualnie proponowanych instrumentów finansowych pozwalających zabezpieczyć się przed tym ryzykiem. 

Jeżeli Państwa firma narażona jest na ryzyko zmiany stóp procentowych lub rozwiązania, z których Państwo korzystają aktualnie nie są dla Państwa w pełni satysfakcjonujące prosimy o kontakt. Szczegółowe warunki każdej transakcji opisane są w Regulaminach transakcji oraz Warunkach Współpracy, dostępnych w Banku Pekao SA.

Na stronie PRIPP, Bank prezentuje "Dokumenty zawierające kluczowe informacje" odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt