Zapraszamy na panel:


Jak finansować strategiczne projekty infrastrukturalne?,


podczas Kongresu Regionów w Świdnicy, który odbędzie się 12 czerwca o godz. 12.35 w Teatrze (sala 9)

 

Szanowni Państwo

Przed nami IV Ogólnopolski Kongres Regionów w Świdnicy - kolejne ważne spotkanie samorządu z przedsiębiorcami.

Samorządy w ostat­nich latach podję­ły godny podziwu wysiłek inwestycyjny. To właśnie projekty publicz­ne istotnie wspierały wzrost gospodarczy Polski. Tym sa­mym naturalną konsekwencją wzmożonych nakładów sta­ło się zwiększenie poziomu za­dłużenia. Mimo pojawiającej się pokusy ograniczania wydat­ków majątkowych warto właś­nie teraz wrzucić kolejny bieg i prowadzić odważną politykę inwestycyjną.

Wszystkich Państwa, którzy chcieliby porozmawiać o tym, zachęcamy do udziału w panelu:

Wrzućmy kolejny bieg!

Rafał Petsch


 

image

  

  

Rafał Petsch
Dyrektor Zarządzający
Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego
tel.: 22 524 62 91, 669 460 997
email: rafal.petsch@pekao.com.pl

    
  

150x210

  

Barbara Cendrowska
Dyrektor Biura
Biuro Analiz i Finansowania Sektora Publicznego
tel.: 22 524 62 98, 661 382 125
email: barbara.cendrowska@pekao.com.pl