BANK PEKAO SA

WNIOSEK O PAKIET MÓJ BIZNES
Start
Dane podstawowe
Dane firmy
Reprezentanci
Dane rachunku firmowego
Podsumowanie

Witamy w Banku Pekao S.A.

Jesteś w trakcie składania wniosku o pakiet / rachunek firmowy.
Wypełnienie wniosku zajmie Ci zaledwie kilka minut, do wypełnienia wniosku będziesz potrzebował danych z dowodu tożsamości oraz z dokumentów rejestrowych firmy.

Przygotuj swoje dane oraz (w przypadku spółek) dane innych osób reprezentujących firmę (wspólników, reprezentantów)

 • pełny adres stały (zameldowania)
 • pełny adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres stały)
 • adres e-mail (Twojej poczty elektronicznej)
 • numer PESEL
 • serię i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport zagraniczny lub karta pobytu)

Przygotuj dane firmy:

 • forma prawna
 • REGON
 • NIP
 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • PKD/EKD
 • KRS (w przypadku spółek prawa handlowego)

Upewnij się, czy dane Twojej firmy są aktualne. Zwróć szczególną uwagę na poprawne wpisanie danych osobowych oraz danych Twojej firmy.