Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY "DOBRY ZYSK"

Rachunek Dobry Zysk - produkt nieoferowany, tylko w obsłudze.

Rachunek Dobry Zysk jest oprocentowanym rachunkiem oszczędnościowym w złotych, służącym do przechowywania środków pieniężnych jego Posiadacza, który może być prowadzony na rzecz Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (Eurokonta)  prowadzonego w złotych. 

Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym "Dobry Zysk" są oprocentowane według zmiennej stawki oprocentowania z odpowiedniego zakresu kwoty oszczędności na nim zgromadzonych:
   0,20% - do kwoty 9.999,99 złotych*
   0,20% - od kwoty 10.000,00 złotych do kwoty 24.999,99 złotych
   0,20% - od kwoty 25.000,00 złotych do kwoty 49.999,99 złotych
   0,20% - od kwoty 50.000,00 złotych do kwoty 99.999,99 złotych
   0,70% - od kwoty 100.000,00 złotych do kwoty 299.999,99 złotych
   0,70% - od kwoty 300.000,00 złotych

* Saldo rachunku niższe od kwoty 5 000,00 PLN nie podlega oprocentowaniu

Rachunek Dobry Zysk zapewnia:

  • Jedną, określoną dla zgromadzonej kwoty stopę procentową,
  • Miesięczną kapitalizację odsetek,
  • Możliwość wypłacania środków z rachunku bez utraty wypracowanych odsetek,
  • Nieograniczoną liczbę przelewów na rachunek i wypłat z niego,
  • Bezpłatny pierwszy przelew z rachunku oszczędnościowego w danym miesiącu. Każdy kolejny z opłatą 8 zł,
  • Pełną dostępność do rachunku za pośrednictwem nowoczesnej platformy bankowości elektronicznej Pekao24 >>

Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich. Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunku, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. 
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków  Banku Pekao S.A. 

Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą funduszy inwestycyjnych Pioneer.

Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt