Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

SERWIS INTERNETOWY (PEKAOINTERNET)

PekaoInternet oferuje najszerszy zakres informacji i operacji wśród wszystkich serwisów Pekao24. Wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Internetu - w domu lub pracy, możesz zarządzać swoimi
rachunkami szybko i wygodnie. Serwis internetowy jest dostępny w polskiej oraz angielskiej
wersji językowej.

SERWIS PEKAOINTERNET JEST:

 • PROSTY W OBSŁUDZE - prosta, intuicyjna nawigacja ułatwia szybkie dotarcie
  do poszukiwanych operacji i funkcji
 • FUNKCJONALNY- połączenie i pogrupowanie dostępnych opcji pozwala na łatwiejszy
  i szybszy dostęp do operacji i produktów
 • BEZPIECZNY - w Pekao24 stosowane są najnowsze rozwiązania technologiczne,
  zapewniające bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

DOPASUJ SERWIS INTERNETOWY PEKAO24 DO WŁASNYCH POTRZEB
Możesz  dostosować serwis internetowy Pekao24 do własnych potrzeb i określić, jakie informacje
będą dostępne na stronie głównej zaraz po zalogowaniu, tworzyć własne skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcji, nadawać nazwy własne produktom bankowym, wskazać domyślny
numer rachunku na formularzach przelewu.

BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO
W zarządzaniu finansami pomogą Ci powiadomienia o zdarzeniach na rachunkach w Pekao24.
Możesz być informowany np. o próbie zalogowania na rachunek, realizacji przelewu lub jego
odrzuceniu np. z powodu braku środków na rachunku.

CHCESZ WIEDZIEĆ?

Jak dopasować system do swoich potrzeb?

 • Określ listę sekcji, które mają być prezentowane na "Stronie głównej". 
  Zaloguj się do serwisu PekaoInternet i na stronie głównej wybierz opcję "Dostosuj
  widok"
  dostępną w prawym górnym rogu strony lub w sekcji "Ustawienia" wybierz
  "Personalizacja strony głównej" i zmień jej zawartość.
 • Nadaj własne nazwy produktom, z których korzystasz.
  W sekcji "Ustawienia" wybierz "Personalizacja nazw własnych produktów"
  i zmień nazwę własną wybranego produktu.
 •  Stwórz skróty do najczęściej wykonywanych operacji.
  Aby dodać nowy skrót do danej strony, wejdź na tą stronę i wybierz z elementu
  rozwijanego menu "Moje skróty" i link "dodaj skrót". Opcja ta umożliwia dodanie
  maksymalnie 6 skrótów. Aby usunąć skrót po wejściu w "Moje skróty" wybierz
  opcję "Więcej" lub "Zarządzaj skrótami", a następnie kliknij "Usuń" przy wybranej
  pozycji.
 • W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do korzystania z "Pomocy"
  dostępnej w lewym dolnym rogu na każdej stronie serwisu PekaoInternet. 

 

Jak zamówić powiadomienia?

Zaloguj się do PekaoInternet i przejdź do sekcji "Ustawienia" oraz wybierz opcję
"Powiadomienia SMS". Następnie wybierz "Ustawienia listy zdarzeń" i zaznacz
interesujące Cię opcje. Usługę możesz również zamówić u konsultanta TelePekao
pod numerem telefonu 800 380 380.

Menu główne serwisu internetowego Pekao24 składa się z odrębnych zakładek widocznych
w górnej części serwisu. W każdej zakładce w menu bocznym znajduje się lista operacji
dostępnych w ramach tej zakładki.

STRONA GŁÓWNA

Zawiera podsumowanie Twoich finansów z podziałem na sekcje: "Aktywa" (rachunki, lokaty, fundusze), "Kredyty i karty" i "Usługi maklerskie". W pozostałych sekcjach na stronie głównej możesz sprawdzić m.in. wysokość limitów transakcyjnych, listę przelewów i doładowań zdefiniowanych oraz na bieżąco kontrolować stan swoich finansów dzięki bilansowi aktywów (np. rachunków, lokat, funduszy) i pasywów (np. wykorzystanych limitów na kartach kredytowych, kredytów, pożyczek).
 
Możesz określić zawartość strony głównej, czyli zdecydować, które informacje dotyczące Twoich produktów mają się pojawiać zaraz po zalogowaniu. W tym celu wybierz opcję "Dostosuj widok" dostępną w prawym górnym rogu strony.

Z poziomu tej strony masz także dostęp do ustawień opcji zapewniających bezpieczne korzystanie z serwisu internetowego, np. powiadomień SMS i limitów transakcyjnych.
Korzystając z serwisu, zawsze możesz wrócić do strony głównej, klikając na ikonę "domek" znajdującą się na z lewej strony menu serwisu.

PRZELEWY

Tutaj znajdziesz listę swoich rachunków oraz zlecisz przelewy (jednorazowe, zdefiniowane
lub cykliczne, na rachunki własne, SEPA).

W ramach tej sekcji możesz:
 • uzyskać dostęp do historii operacji bieżących i archiwalnych oraz wyciągów,
 • kompleksowo zarządzać przelewami oraz poleceniami zapłaty,
 • uzyskać informacje na temat statusu zleconego przelewu i sprawdzić listę przelewów oczekujących na realizację.

LOKATY

Z poziomu tej zakładki możesz założyć nową lokatę standardową, rentierską, progresywną lub E-lok@tę.
Uzyskasz dostęp do listy Twoich lokat terminowych, ich historii oraz wyciągów.
Sekcja umożliwia również zamknięcie rachunku depozytowego.

INWESTYCJE

Z poziomu tej zakładki masz dostęp do listy Twoich kont w Funduszach Inwestycyjnych Pekao oraz historii operacji i zleceń. Ponadto po podpisaniu odrębnej umowy w oddziale możesz nabywać zarówno jednostki funduszy inwestycyjnych, jak i zlecać operacje na funduszach, np. dokonać konwersji lub odkupienia jednostek. Dodatkowo możesz złożyć wniosek o prezentowanie w Pekao24 stanu i historii operacji na rachunku w Pekao OFE.

KARTY

Zakładka umożliwia przeglądanie informacji o posiadanych kartach płatniczych. Tutaj sprawdzisz saldo wykorzystanych i dostępnych środków na danej karcie, a także historię operacji. Dodatkowo możesz między innymi aktywować kartę, przelać środki z karty na rachunek własny, dokonać samodzielnej spłaty zadłużenia na karcie i zarządzać automatyczną spłatą zadłużenia.
Jeśli posiadasz kartę kartę kredytową Elastyczna, możesz w tej sekcji skorzystać z fukcji spłaty w ratach wszystkich płatności, przelewów z karty i wypłat gotówki dokonanych kartą Elastyczna od kwoty 300 zł do 5 000 zł.

KREDYTY

Z poziomu tej zakładki możesz sprawdzić stan i historię rachunków kredytowych.
W każdej chwili możesz także uzyskać informacje o dacie i wysokości kolejnej raty kredytu.

USŁUGI

W tej zakładce możesz skorzystać z następujących usług:
 • Doładowania - tutaj możesz doładować telefon komórkowy na kartę pre-paid i zarządzać doładowaniami cyklicznymi i zdefiniowanymi.
 • eFaktury - dzięki tej funkcji możesz otrzymywać rachunki i faktury w wygodnej, elektronicznej formie oraz regulować je w prosty i szybki sposób, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.
 • Western Union - usługa umożliwia m.in. nadanie i odbiór przekazów pieniężnych przez internet.
 • Raporty BIK - tutaj możesz zamówić i otrzymać raport "Profil Kredytowy" z Biura Informacji Kredytowej (BIK) i sprawdzić stan swojego zadłużenia. NOWOŚĆ

WNIOSKI

Tutaj możesz złożyć wniosek o:
 • ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+,
 • pożyczkę gotówkową,
 • duplikat karty debetowej,
 • wydanie karty debetowej po zastrzeżeniu,

oraz skorzystać z kalkulatora, który pozwoli obliczyć ratę Pożyczki Ekspresowej.

Klienci, którzy zawarli z Bankiem Umowę Generalną, mogą bez konieczności wizyty w oddziale, za pośrednictwem serwisu Pekao24 złożyć wniosek lub zawrzeć umowę o:

 • Pożyczkę Ekspresową (warunkiem uzyskania pożyczki jest pozytywna ocena ryzyka kredytowego dokonana przez Bank),
 • rachunek oszczędnościowy dla dziecka - Mój Skarb,
 • Eurokonto Walutowe w walutach obcych (USD, EUR, CHF, GBP)
 • kartę debetową MasterCard oraz kartę wielowalutową (w przypadku gdy jest to pierwsza karta do rachunku).

OFERTA DLA CIEBIE

Zakładka umożliwia przeglądanie aktualnej oferty Banku z zakresu produktów i usług Banku dostępnych w Pekao24.

POCZTA

Z poziomu tej sekcji możesz prowadzić korespondencję z Bankiem i Domem Maklerskim oraz wypełnić i wysłać formularz kontaktu korzystając z opcji "Zlecenie kontaktu". W tej sekcji możesz także przeglądać ekrany powitalne prezentujące ofertę Banku.

USTAWIENIA

Tutaj możesz pobrać i aktywować aplikację mobilną Pekao24,  zamówić powiadomienia SMS oraz zmienić ustawienia dotyczące bezpieczeństwa (m.in. metodę autoryzacji operacji, hasło, PIN do Pekao24 oraz limity transakcyjne). Możesz także zmienić  zawartość strony głównej, określić  nazwy własne produktów, zmienić ustawienia kontrastu, czyli odcienia szarości w serwisie.

MOJE SKRÓTY

Dzięki tej praktycznej funkcji możesz łatwo i szybko dotrzeć do sekcji, z których korzystasz najczęściej. Aby sekcję, z której aktualnie korzystasz, dodać do listy skrótów wystarczy najechać myszką na przycisk " Moje skróty" i wybrać opcję " Dodaj skrót do tej strony".
Opcja "Zarządzaj skrótami" pozwala na dowolne przestawianie poszczególnych sekcji w górę lub w dół oraz ewentualne usunięcie pozycji. Możesz dodać maksymalnie 6 skrótów do wybranych sekcji.

ZAKŁADKA PEOPAY

W tej zakładce możesz aktywować płatności mobilne PeoPay i podłączyć do nich Eurokonto, aby realizować płatności telefonem bezpośrednio ze swojego rachunku.
PeoPay to nowoczesny i wygodny sposób płacenia dostępny na telefony z systemem iOS, Android i Windows Phone. Umożliwia szybkie i wygodne zakupy w sklepach oraz internecie, wypłatę gotówki z bankomatów Banku Pekao S.A. bez posiadania karty, przelewy on-line między użytkownikami PeoPay.
Więcej informacji o PeoPay znajdziesz na stronie www.peopay.pl.

ZAKŁADKA USŁUGI MAKLERSKIE

Po wybraniu zakładki Usługi Maklerskie dostępnej nad głównym menu strony, uzyskasz dostęp do serwisu Domu Maklerskiego Pekao umożliwiającego dysponowanie rachunkiem inwestycyjnym z możliwością realizacji zleceń i dyspozycji. Korzystanie z funkcjonalności serwisu Pekao24Makler wymaga zawarcia odrębnej umowy z Domem Maklerskim Pekao.
Lista placówek, w których możesz podpisać umowę dostępna jest na stronie www.dm.pekao.com.pl. Jeśli nie masz rachunku inwestycyjnego, w Pekao24 możesz złożyć wniosek o jego otwarcie.
Jeśli jesteś posiadaczem rachunku inwestycyjnego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. (CDM) i złożyłeś odpowiednią dyspozycję w CDM dostęp do tego rachunku za pośrednictwem Pekao24 uzyskasz wybierając link: Przejdź do serwisu CDMInternet dostępny na stronie głównej w  sekcji Usługi maklerskie.


Serwis PekaoInternet prawidłowo współpracuje
z przeglądarkami:

 • Opera
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer 7.0 lub wyższe 

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie
z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek.

PORADA!
W celu prawidłowego i bezpiecznego
funkcjonowania usługi prosimy
o konfigurację przeglądarki zgodnie
z zaleceniami Banku.
- Sprawdź wersję przeglądarki
- Sprawdź ustawienia przeglądarki

Nie zalecamy używania przeglądarek w wersji beta lub pre-release.
Klientów używających wcześniejszych wersji zachęcamy do zmiany przeglądarki na wskazane powyżej.

Rekomendujemy używanie przeglądarek obsługujących 128-bitowy protokół SSL w wersji 3.0.
Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.

Podczas logowania do serwisów Pekao24 pamiętaj o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wybierz jedną z poniższych opcji.

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do serwisu internetowego:

1. Na pierwszej stronie podaj swój numer klienta, a następnie kliknij DALEJ.

Numer klienta znajdziesz na Umowie rachunku bankowego.

2. Na kolejnej stronie wpisz swój numer PIN do Pekao24, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ.

PIN do Pekao24 to numer, który otrzymałeś w wiadomości SMS (ważny 48 godzin od wygenerowania) lub ustanowiłeś telefonicznie u konsultanta.
Jeżeli nie posiadasz PIN-u startowego, udaj się do dowolnego oddziału Banku Pekao S.A. w celu złożenia dyspozycji wygenerowania nowego PIN-u.

3. Wyświetlona zostanie strona do ustanowienia hasła.

Wpisz ponownie numer PIN do Pekao24, wprowadź i powtórz nowe hasło, a następnie
kliknij ZATWIERDŹ.

Wskazówki:
Hasło może zawierać od 8 do 16 znaków, składać się z cyfr, małych i wielkich liter
oraz znaków specjalnych i nie powinno być słowem występującym w słowniku. Podobnie jak w przypadku PIN-u nie udostępniaj go innym osobom.

Ustanawiając nowe hasło, możesz sprawdzić poziom jego bezpieczeństwa. Siła hasła wyznacza stopień jego skomplikowania i zależy od długości oraz rodzaju użytych znaków.

Nowe hasło będzie potrzebne przy każdym kolejnym logowaniu do serwisu internetowego, a także w celu skorzystania z bankowości mobilnej.

Porada nr 1:
Aby bezpiecznie wylogować się z serwisu użyj przycisku "Wyloguj", a dopiero później zamknij okno przeglądarki internetowej.

Porada nr 2:
Regularnie zmieniaj hasło w serwisie internetowym. W tym celu po zalogowaniu do serwisu internetowego przejdź do sekcji USTAWIENIA i wybierz HASŁO I PIN). Zmieniaj hasło co 30 dni.

Porada nr 3:
Aby zalogować się do serwisu telefonicznego lub SMS, będziesz potrzebować PIN:
- przypadku PIN-u otrzymanego SMS-em - zmień PIN na PIN ważny bez ograniczeń czasowych (możesz tego dokonać np. w serwisie internetowym lub aplikacji Pekao24 na tablety);
- w przypadku PIN-u ustalonego telefonicznie za pośrednictwem konsultanta - zachowaj PIN.

Kolejne logowanie

1. Na stronie do logowania wprowadź numer klienta, a następnie kliknij DALEJ.

2. Na kolejnej stronie wpisz wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego hasła (tzw. hasło maskowane), a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ.

Przykład:
Zakładamy, że do logowania używane jest hasło: <<**Pekao24!**>>

W puste pola należy wprowadzić wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego hasła (np. jeśli pola numer 1, 4, 5, 6, 9, 11, 13 są puste należy wprowadzić pierwszy czwarty, piąty, szósty, dziewiąty, jedenasty i trzynasty znak z hasła).

Po poprawnym zalogowaniu wyświetli się strona główna zawierającą Twoje dane: imię, nazwisko, numer klienta oraz podstawowe informacje na temat Twoich produktów i limitów transakcyjnych.

Porada:
Aby bezpiecznie wylogować się z serwisu użyj przycisku "Wyloguj", a dopiero później zamknij okno przeglądarki internetowej.

Problemy z logowaniem


Nie mam numeru klienta


Numer klienta zapisany jest m.in. w Karcie Klienta Banku oraz na Umowie dotyczącej rachunku osobistego.

Jeśli nie możesz odszukać Umowy ani Karty Klienta Banku, skontaktuj się z konsultantem pod numerami:

801 365 365 lub 42 683 82 32.

Po poprawnej identyfikacji konsultant przekaże Ci Twój numer klienta.

Numer ten możesz sprawdzić także w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A.


Nie znam PIN-u do Pekao24

Jeżeli posiadasz hasło do Pekao24, dyspozycję regeneracji PIN-u możesz złożyć w serwisie internetowym lub w aplikacji Pekao24 na tablety.
Po zalogowaniu przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz Hasło i PIN.

Jeśli nie posiadasz hasła i nie możesz zalogować się do serwisu, udaj się do dowolnego oddziału Banku Pekao S.A. 
w celu złożenia dyspozycji wygenerowania nowego PIN-u poprzez SMS lub przez telefon.

Możesz również skontaktować się z konsultantem pod numerami:

801 365 365
lub 42 683 82 32

w celu zamówienia PIN-u na adres korespondencyjny do Pekao24.


Nie pamiętam hasła do Pekao24

Jeśli pamiętasz PIN do Pekao24, zadzwoń do konsultanta pod numer

801 365 365 lub 42 683 82 32

w celu zresetowania hasła.

Jeśli nie pamiętasz numeru PIN, udaj się do dowolnego oddziału Banku Pekao S.A. w celu wygenerowania nowego PIN-u, na podstawie którego ustanowisz nowe hasło do Pekao24.


Jeśli masz dodatkowe pytania, sprawdź odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z Infolinią Banku Pekao S.A. 

Toolbox
  Pliki do pobrania
  Kontakt
  Taryfa opłat i prowizji
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty
kontakt