Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

SERWIS TELEFONICZNY (TELEPEKAO)

                                       
Serwis telefoniczny jest dostępny pod numerami:
801 365 365*

- połączenie dostępne dla wszystkich klientów w ramach połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,

42 683 82 32* - numer dostępny dla klientów korzystających z telefonów komórkowych, stacjonarnych lub z zagranicy.

Serwis umożliwia zarządzanie rachunkiem za pośrednictwem telefonu z funkcją wybierania tonowego codziennie przez całą dobę:
 • w serwisie automatycznym,
 • w serwisie konsultantów.

Jak korzystać z serwisu telefonicznego?

 • Zadzwoń pod numer 801 365 365* lub 42 683 82 32*
 • Na klawiaturze telefonu wybierz "2", aby przejść do serwisu transakcyjnego
 • Wprowadź numer klienta
 • Zatwierdź #
 • Wprowadź PIN
 • Zatwierdź #
Po dokonaniu autoryzacji uzyskasz informację o saldzie oraz wysokości dostępnych środków na rachunku podstawowym, a następnie będziesz mógł wykonać operację wybierając odpowiednią opcję z zaprezentowanego menu. Realizacja przelewu w serwisie automatycznym możliwa jest po wcześniejszym zdefiniowaniu danych w serwisie internetowym lub u konsultanta.
Połączenie z konsultantem uzyskasz wybierając w menu głównego klawisz "0".

*Opłata za połączenie według cennika operatora
W ramach serwisu automatycznego i u konsultanta możesz:
 • sprawdzić salda posiadanych rachunków o charakterze bieżącym, lokat, kredytów, funduszy, kart płatniczych oraz listę ostatnich operacji na rachunkach,
 • zlecić przelew krajowy na zdefiniowany wcześniej rachunek lub na rachunek własny,
 • zlecić doładowanie zdefiniowane,
 • anulować kartę kodów jednorazowych,
 • sprawdzić kursy walut.

Dodatkowo w serwisie automatycznym możesz zmienić PIN do serwisów TelePekao i PekaoSMS.

W serwisie konsultantów możesz również:

 • kompleksowo zarządzać przelewami krajowymi i zagranicznymi,
 • zawiesić i wznowić przelew cykliczny,
 • otworzyć lub zamknąć lokatę terminową,
 • dokonać doładowania dowolnego telefonu komórkowego,
 • ustanowić, zmodyfikować i usunąć doładowanie zdefiniowane oraz cykliczne,
 • ustanowić, zmodyfikować i usunąć zlecenie automatycznej spłaty zadłużenia z tytułu operacji dokonanych kartą kredytową Banku,
 • złożyć dyspozycję realizacji polecenia zapłaty i Pekao Zlecenia,
 • zamówić nowy PIN do Pekao24,
 • zlecić anulowanie hasła do serwisu internetowego,
 • zarządzać dostępem do serwisów Pekao24,
 • włączyć lub wyłączyć usługę powiadamiania poprzez wiadomości SMS,
 • zmienić dane klienta niezbędne do korzystania z Pekao24,
 • zmienić limit dzienny i miesięczny dla Pekao24,
 • dokonać zmiany trybu akceptowania operacji realizowanych w serwisie internetowym,
 • zablokować karty płatnicze,
 • aktywować lub unieważnić usługę Bilix dla danego wierzyciela oraz regulować faktury i rachunki w ramach nowej funkcji w Pekao24 - eFaktury.

Poniżej prezentujemy przykłady operacji dostępnych w serwisie automatycznym.
Dokładne wskazówki otrzymasz po wybraniu danej operacji. 

Sprawdzenie salda rachunku podstawowego

 • Wybierz numer telefonu 801 365 365
 • Po uzyskaniu połączenia na klawiaturze telefonu wybierz "2"
 • Wprowadź numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #

Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

UWAGA: rachunkiem podstawowym może być Eurokonto lub rachunek bieżący
(rachunek podstawowy można zmienić w serwisie PekaoInternet lub u konsultanta
TelePekao)

Sprawdzenie dostępnych środków na karcie płatniczej

 • Wybierz numer telefonu 801 365 365
 • Po uzyskaniu połączenia na klawiaturze telefonu wybierz "2"
 • Wprowadź numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #
 • Wprowadź "2" i wybierz numer karty z menu lub wprowadź 4 ostatme cyfry numeru karty.
 • Wprowadź "1", aby otrzymać żądaną informację.

Sprawdzenie salda kredytu

 • Wybierz numer telefonu 801 365 365,
 • Po uzyskaniu połączenia na klawiaturze telefonu wybierz "2"
 • Wprowadź numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź  #
 • Wprowadź kod operacji "41"

Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

Sprawdzenie salda lokat terminowych

 • Wybierz numer telefonu 801 365 365
 • Po uzyskaniu połączenia na klawiaturze telefonu wybierz "2"
 • Wprowadź numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #
 • Wprowadź kod operacji "31"

Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

Sprawdzenie salda kont funduszy inwestycyjnych

  • Wybierz numer telefonu 801 365 365
  • Po uzyskaniu połączenia na klawiaturze telefonu wybierz "2"
  • Wprowadź numer klienta i zatwierdź #
  • Wprowadź numer PIN i potwierdź #
  • Wprowadź kod operacji "32"

Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

Sprawdzenie pięciu ostatnich operacji na rachunku podstawowym

 • Wybierz numer telefonu 801 365 365
 • Po uzyskaniu połączenia na klawiaturze telefonu wybierz "2"
 • Wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #
 • Wprowadź kod operacji "12"

Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

Przelew z rachunku podstawowego

 • Wybierz numer telefonu 801 365 365
 • Po uzyskaniu połączenia na klawiaturze telefonu wybierz "2"
 • Wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź  #
 • Wprowadź kod operacji "131"
 • Wprowadź nazwę przelewu naciskając jeden raz klawisz odpowiadający danej literze, (np. przy nazwie "czynsz" wybierz klawisze "299679"), potwierdź #
 • Wprowadź kwotę przelewu w złotych i potwierdź  #
 • Wprowadź kwotę przelewu w groszach i potwierdź #

Po wprowadzeniu danych złożona dyspozycja zostanie przyjęta do realizacji.

Zmiana PIN-u do Pekao24

 • Wybierz numer telefonu 801 365 365
 • Po uzyskaniu połączenia na klawiaturze telefonu wybierz "2"
 • Wrowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Następnie wprowadzić numer PIN i potwierdź #
 • Wprowadzić kod operacji "51"
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź  #
 • Wprowadź nowy numer PIN i zatwierdź #
 • Ponownie wprowadź nowy numer PIN i zatwierdź #

Po wprowadzeniu danych otrzymasz potwierdzenie zmiany PIN-u.

Anulowanie karty kodów jednorazowych

 • Wybierz numer telefonu 801 365 365
 • Po uzyskaniu połączenia na klawiaturze telefonu wybierz "2"
 • Wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #
 • Wprowadź kod operacji "53", a następnie wybierz kartę, która ma zostać anulowana

Uzyskasz informację o anulowaniu karty.

Poniżej prezentujemy strukturę serwisu telefonicznego. Przedstawia ona menu dostępne po zalogowaniu w serwisie automatycznym.

Struktura serwisu może różnić się dla poszczególnych Klientów w zależności od posiadanych w Banku produktów i usług.

1. RACHUNKI

1.1. Salda rachunków
1.2. Lista operacji 
1.3. Przelew zdefiniowany  
1.4. Przelew pomiędzy rachunkami własnymi  
1.5. Doładowanie telefonu

2. KARTY

2.1. PIN do odsłuchania
2.2. Dostępne środki
2.3. Wyciąg
2.4. Operacje bieżące
2.5. Operacje oczekujące
2.6. Operacje zaksięgowane
2.7. Operacje z poprzednich cykli

3. OSZCZĘDNOŚCI

3.1. Salda lokat
3.2. Salda funduszy inwestycyjnych
3.3. Otwórz lokatę -> Połączenie z konsultantem 
3.4. Zamknij lokatę -> Połączenie z konsultantem

4. KREDYTY

4.1. Salda kredytów

5. USTAWIENIA DOSTĘPU

5.1. Zmiana PIN
5.2. Zamówienie karty kodów jednorazowych -> Połączenie z konsultantem 
5.3. Anulowanie karty kodów jednorazowych

6. KURSY WALUT

6.1. Podstawowe kursy walut Banku Pekao S.A.
6.2. Średnie kursy walut NBP

7. RACHUNEK INWESTYCYJNY

Opcja dostępna tylko dla Klientów posiadających rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao.

0. POŁĄCZENIE Z KONSULTANTEM

Na każdym etapie korzystania z serwisu automatycznego możesz uzyskać połączenie
z konsultantem - wystarczy, że wciśniesz w telefonie klawisz "0".
Toolbox
  Pliki do pobrania
  Kontakt
  Taryfa opłat i prowizji
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty
kontakt