AKTUALNOŚCI PEKAO24

Nowe funkcje w usłudze Pekao24 dla klientów detalicznych! [ 30.06.2008 ]

Teraz w ramach usługi Pekao24 można korzystać z nowych atrakcyjnych funkcji:

Możliwość realizacji przelewów walutowych do banków krajowych i zagranicznych - Dyspozycje można składać z rachunków złotowych oraz walutowych, w PekaoInternet oraz u konsultantów TelePekao. W trakcie realizacji zlecenie można zapisać jako przelew zdefiniowany, co umożliwi szybkie wykonywanie przelewu do tego samego odbiorcy w przyszłości.

Anulowanie hasła ustanowionego do logowania w serwisie PekaoInternet - funkcja umożliwia anulowanie hasła ustanowionego do logowania w serwisie PekaoInternet pod warunkiem znajomości numeru PIN służącego do logowania w pozostałych serwisach. Realizacja operacji jest możliwa w serwisie konsultantów TelePekao i jest ona zabezpieczona oddzwanianiem, tj. po złożeniu dyspozycji konsultant skontaktuje się z Państwem telefonicznie na wskazany do oddzwaniania numer telefonu.

Zmiana i regeneracja numeru PIN - teraz dla zwiększenia komfortu obsługi rachunków funkcje te są dostępne w PekaoInternet Ze względów bezpieczeństwa operacja regeneracji numeru PIN zostanie zabezpieczona oddzwanianiem. Po uzyskaniu poprawnej odpowiedzi na zadane pytania nastąpi przełączenie do serwisu automatycznego TelePekao, w którym możliwe będzie natychmiastowe ustanowienie nowego numeru PIN. Podczas operacji regeneracji numeru PIN serwisy Pekao24 nie zostaną zablokowane, w odróżnieniu od dyspozycji wygenerowania PIN-u u konsultanta TelePekao.

Przypominamy również, że niektóre dyspozycje można obecnie składać w serwisach, w których dotychczas nie były one dostępne:

  • odblokowanie dostępu do usługi w sytuacji zablokowania wszystkich serwisów oraz aktywacja/zawieszenie dostępu do poszczególnych serwisów Pekao24 - teraz realizacja operacji jest możliwa również u konsultantów TelePekao
  • aktywacja karty kodów wyczerpaniu przypadku wyczerpania wszystkich aktywnych kodów - obecnie kartę można aktywować również w PekaoInternet.

Zachęcamy Państwa do korzystania z nowych funkcji oferowanych w usłudze Pekao24!

Ponadto, zgodnie z postanowieniami § 50 "Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. rachunków wkładów oszczędnościowych", informujemy, że:

  • z dniem 27 czerwca 2008 r. zmianie ulegną zapisy Regulaminu "Bankowa usługa telekomunikacyjna Pekao24".
  • w związku z wdrożeniem przelewów walutowych do banków krajowych i zagranicznych wprowadzone zostaną zmiany w rozdziale 2 Taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych - "Rachunki oszczędnościowe".
Toolbox
  Pliki do pobrania
  Kontakt
  Taryfa opłat i prowizji
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty