PEKAO24MAKLER

Pekao24Makler to wielofunkcyjna platforma transakcyjna będąca elementem bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A., dedykowana Klientom zainteresowanym inwestowaniem w produkty rynku kapitałowego.

Posiadając rachunek inwestycyjny masz możliwość m. in.:

  • inwestowania w instrumenty finansowe o różnej specyfice,
  • realizowania strategii inwestycyjnej na rynku spadkowym dzięki usłudze krótkiej sprzedaży,
  • uczestniczenia w ofertach publicznych, wezwaniach czy zapisach na akcje w ramach praw poboru,
  • dostępu do bieżących informacji, notowań i analiz rynkowych.

Pekao24Makler
Serwis internetowy

W ramach usługi Pekao24Makler otrzymujesz do dyspozycji serwis internetowy, dający możliwość zarządzania rachunkiem inwestycyjnym poprzez Internet.

Pekao24Makler
Serwis mobilny

Serwis mobilny to dostęp do rachunków inwestycyjnych przez telefon komórkowy lub przy użyciu urządzenia mobilnego z przeglądarką internetową.

Pekao24Makler
Serwis telefoniczny

W ramach usługi Pekao24Makler otrzymujesz dostęp do rachunku za pośrednictwem konsultanta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz całodobowo w serwisie automatycznym.

Aplikacja mobilna
Serwis transakcyjny

Aplikacja mobilna zawierająca moduł maklerski to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu do rachunków inwestycyjnych prowadzonych w DM Pekao za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Aplikacja mobilna
Informacje Giełdowe

Serwis Informacji giełdowych w aplikacji mobilnej Pekao24 umożliwia obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych z rynku GPW i NewConnect, indeksów polskich, a także wybranych surowców oraz indeksów giełd światowych.

Notowania on-line

W serwisach Pekao24Makler możesz korzystać z notowań giełdowych i serwisów informacyjnych. Pobieranie notowań giełdowych możliwe jest w pakietach zróżnicowanych pod względem zakresu prezentowanych informacji.

Obsługa za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu Pekao24Makler dostępna jest po podpisaniu "Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao". Lista placówek, w których możesz podpisać umowę z Domem Maklerskim Pekao dostępna jest na stronie PUNKTY USŁUG MAKLERSKICH (PUM). Jeżeli korzystasz już z serwisu Pekao24, uzyskasz dostęp do usług maklerskich przy użyciu tego samego numeru klienta i hasła.

Jestem Klientem Domu Maklerskiego Pekao

Jeżeli jesteś posiadaczem rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim Pekao możesz uzyskać dostęp do usługi Pekao24Makler w jednym z blisko 400 PUM, tutaj dowiesz się jak to zrobić

Chcę zostać Klientem Domu Maklerskiego Pekao

Jeżeli chcesz otworzyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao możesz to zrobić w jednym z blisko 400 PUM, tutaj dowiesz się jak to zrobić i jednocześnie uzyskać dostęp do usługi Pekao24Makler

Tabela funkcji serwisu Pekao24Makler

Operacja Serwis internetowy Usługi mobilne Serwis telefoniczny
Aplikacja mobilna Serwis
mobilny
Konsultant Serwis
automatyczny
ZLECENIA1
Akcje, obligacje, kontrakty i opcje, inne X X X X  
Krótka sprzedaż2 X     X  
Zlecenia zaawansowane3 X     X  
Zlecenia bieżące X X X X X
Koszyk zleceń X     X  
Historia zleceń X X   X  
Instrumenty predefiniowane     X4    
RACHUNEK PAPIERÓW
Aktywa X X X X X
Blokada instrumentów finansowych X     X  
Blokada pod zabezpieczenie KS X     X  
Pożyczki zaciągnięte X     X  
Wyciągi i potwierdzenia X     X X5
Historia papierów X X   X  
Lista rachunków X X X X  
Szczegóły rachunku X X   X  
NOWE EMISJE
Oferta publiczna6 X X X X  
Prawa6 X X   X  
Zamiana obligacji6 X     X  
Sesja specjalna6 X X X X  
RACHUNEK PIENIĘŻNY
Szczegóły rachunku pieniężnego X X X X X7
Przelew jednorazowy (na rachunek inwestycyjny, na rachunek bieżący własny, na rachunek zdefiniowany) X X X X  
Przelewy cykliczne X X   X  
Przelewy oczekujące X X   X  
Rachunki zdefiniowane X X   X  
Historia operacji X X   X  
Historia codziennych rozliczeń rynkowych X X   X  
Historia rachunku zabezpieczającego X X   X  
Historia rachunku pieniężnego KS X     X  
Wyciągi i potwierdzenia X     X X5
Informacja podatkowa X     X  
KREDYTY
Spłata kredytu X X X X  
Uruchomienie kredytu X X X X  
Umowy kredytowe X     X  
NASZA OFERTA
Informacja o ofercie produktowej DM Pekao X X   X  
Wnioski o produkty bankowe X        
Wniosek o rachunek inwestycyjny X     X  
USTAWIENIA
Zarządzanie usługami abonamentowymi X     X  
Zarządzanie ustawieniami domyślnymi X     X  
Zarządzanie ustawieniami oraz autoryzacją zleceń w serwisie telefonicznym, internetowym i/lub aplikacji mobilnej X     X  
Zarządzanie ustawieniami serwisu mobilnego X     X  
Ocena lub aktualizacja oceny adekwatności dla usługi podstawowej i usług dodatkowych X     X  
Zarządzanie autoryzacją X     X  
Zmiana PIN-u X       X
Wygenerowanie nowego PIN-u X     X  
Ustanowienie lub zmiana hasła do logowania w Pekao24Makler X        
Anulowanie hasła do logowania w Pekao24Makler       X  
Zablokowanie wszystkich serwisów X     X  
Odblokowanie wszystkich serwisów       X  
Zawieszenie/aktywacja dostępu do poszczególnych serwisów X     X  
Rejestr zdarzeń8 X        
Zarządzanie zgodami marketingowymi X        
Zmiana PIN do aplikacji mobilnej   X      
Zamówienie wiadomości z linkiem do pobrania aplikacji mobilnej X     X  
NOTOWANIA
Dostęp do notowań w czasie rzeczywistym9 X X X X  
POCZTA
Poczta wewnętrzna X        
Zlecenie kontaktu X X X    
Jeżeli potrzebujesz szybkiej informacji na temat aktualnego stanu swojego rachunku, zawartych transakcji, realizacji zleceń bieżących lub chcesz zmienić PIN - korzystaj z automatycznego serwisu telefonicznego Pekao24Makler (Interactive Voice Response). Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, serwis automatyczny jest do Twojej dyspozycji. Posłużysz sie nim swobodnie, używając klawiatury telefonu z wybieraniem tonowym.

1. Możliwość składania zleceń na kontrakty i opcje, jak również na rynkach zagranicznych, pod warunkiem posiadania aktywnej usługi.
2. Możliwość składania zleceń krótkiej sprzedaży, pod warunkiem posiadania aktywnej usługi.
3. Zasady obsługi zleceń zaawansowanych określone są w Komunikacie Dyrektora zamieszczonym na www.dm.pekao.com.pl
4. Funkcja predefiniowania instrumentów do zleceń jest dostępna w serwisie internetowym w opcji Ustawienia serwisu mobilnego.
5. W telefonicznym serwisie automatycznym dostępna jest tylko bieżąca wycena rachunku.
6. Jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji.
7. W telefonicznym serwisie automatycznym dostępne są tylko: stan rachunku i wycena portfela.
8. Rejestr zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa i operacji bankowych.
9. W serwisach internetowym, mobilnym i aplikacji mobilnej notowania w czasie rzeczywistym dostępne są po podpisaniu Umowy świadczenia usługi abonamentowej przez Dom Maklerski Pekao.
Toolbox
   Zapamiętane skróty