IKZE W DFE PEKAO

Informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na przejęcie z dniem 24 maja 2018 r. zarządzania Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao (DFE Pekao) przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

Rozpoczęcie likwidacji DFE Pekao 19 maja 2018 r.
Zakończenie likwidacji DFE Pekao 28 września 2018 r.

Zgodnie z zapisami art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych od daty przejęcia zarzadzania funduszem przez inne towarzystwo fundusz podlegający likwidacji nie może zawierać umów z nowymi członkami., co oznacza brak możliwości zawarcia umowy o IKZE z DFE Pekao.

Od dnia rozpoczęcia likwidacji Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao jest zarządzany przez PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Toolbox
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt