PEKAO OFE

Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., którego akcjonariuszami są Bank Pekao S.A.  oraz Pioneer Global Asset Management Sp.A.

Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
Szczegółowe informacje na temat Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego są dostępne na stronie internetowej Pekao PTE pod adresem www.pekaopte.pl.

Dostęp do informacji o środkach zgromadzonych na rachunku w Pekao OFE i historii rachunku w Funduszu możliwy jest poprzez bankowość elektroniczną Pekao24 dla Członków Pekao OFE, będących Klientami Banku Pekao S.A. i posiadającymi aktywną usługę Pekao24.

Obsługa członków Pekao OFE w zakresie aktualizacji danych identyfikacyjnych, wyznaczania i zmiany osób wskazanych, a także wyrażania i odwoływania zgody na prezentowanie danych w Pekao24 odbywa się w placówkach Banku.

 

Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty